© 2019 - DIBeratung GmbH

شرایط و اهداف سازمانها متفاوت هستند. از همین رو خدمات ما بر اساس نیاز و درخواست شما شکل می‌گیرد. همزمان اما موضوعاتی بنیادین وجود دارند  که ما همیشه با برگزاری سمینارهایی به آن پرداخته‌اییم . در اینجا شما را با بخشی از این سمینارها آشنا می‌کنیم. 

شناخت کشور و مناطق آلمان: تفاوت ایالت‌های آلمان 


این سمینار شباهت ها و تفاوت ها در بین آیالت‌های آلمان را بررسی می‌کند. آلمان یک جمهوری فدرال با جوامعی متنوع و در حال تغییر است که مراکز گوناگون را دارد و یک مرکز اصلی ندارد.
شرکت در این سمینار کمکی است برای ارزیابی شانس موفقیت شما  در بازار آلمان و برای آشنایی کارکنان شما با محیط کاری که در انتظار آنان است. این سمینارها نه تنها مقدماتی برای درک بهتر از اهمیت تفاوت‌ها در آلمان ارائه می‌دهند بلکه فراتر از آن رفته و به نکاتی عمیق‌تر در این موارد می‌پردازند.
سمینارهایی از این دست بسیار پربارتر می‌باشند، زمانی که در راستای اهداف و نیازهای شما برنامه‌ریزی شوند. تاثیر این گونه سمینارها بر تصمیمات شما قابل توجه است.

 

محتوی سمینارها:

 • جغرافی آلمان

 • تاریخ آلمان

 • آمارها و علت های توسعه جمعیت

 • زبان ها و مذهب ها در آلمان

 • فرهنگ‌ها در آلمان 

 • ساختار نظام و ادارات 

 • اقتصاد آلمان 

 • هویت و خودشناسی آلمانی

 

این سمینار در طی دو روز برگزار می شود اما بنا بر درخواست شما می توان با فشرده کردن موضوعات زمان کوتاه تری به آن اختصاص داد و یا می‌توان تنها به بررسی موضوعاتی خاص پرداخت. 
 

موضوعات دیگر قابل بررسی :
 

 • منابع طبیعی و مناطق کشت و زرع

 • مناطق صنعتی و مناطق تجاری در آلمان

 • ارزیابی و مشاوره در رابطه با تصمیم شما مبنی بر ورود به بازار آلمان

فرهنگ ارتباطات و رفتار در ایران و آلمان


در این سمینار شما با شباهت‌ها و تفاوت‌های بین دو فرهنگ آلمان و ایران آشنا خواهید شد و توصیه‌هایی مشخص  برای فعالیت کاری خود دریافت خواهید کرد. در این سمینار نه تنها به  فرهنگ آلمان بلکه به فرهنگ ایران هم پرداخته می‌شود، چرا که  پس از خود‌شناسی‌ست که می‌توان دیگران‌را بهتر شناخت.
در انتهای سمینار پیمان نامه‌ای  تنظیم می‌شود تا تضمینی باشد برای بکارگیری اطلاعات و توانایی‌ها و ارتقائ انها. این پیمان‌نامه همچنین پایه‌ای خواهد بود برای تماسی دیگر و ارزیابی داده‌ها و عملکرد‌ شما در زمینه‌ی کاری شما.

 

محتوی:
 

 • فرهنگ چیست و چگونه بر رفتار و ارتباطات ما تاثیر میگذارد؟

 • هدف از برقراری کلاسهای فرهنگ شناسی چیست؟

 • تعریف تیم چیست؟ چه چیز کمال مطلوب یک تیم چند فرهنگی است؟

 • خودشناسی آلمانی و ایرانی چه هستند؟

 • فرهنگ مراودات ایران و آلمان

 • مدیریت خوب در آلمان  چیست و همکار خوب در آلمان کیست؟

 • چگونه با شریک آلمانی رابطه‌ی پایدار برقرار کنم؟

 • بیشترین مشکل تیم‌های آلمانی و ایرانی

 • بیشترین انتظار از شرکت های آلمانی و ایرانی از همدیگر

 • روش‌های به کارگیری و بررسی اطلاعات در کارهای روزمره


این سمینار در طی دو روز برگزار می‌شود اما بنا بر درخواست شما می‌توان با فشرده کردن موضوعات زمان کوتاهی تری به آن اختصاص داد و یا  می‌توان تنها به بررسی موضوعاتی خاص پرداخت.

 

موضوعات دیگر قابل بررسی :

 • مذاکره در وضعیت های چند فرهنگی: آلمانیها و ایرانی‌ها

 • مشاوره و ارزیابی جهت ارتقائ وضعیت تیم شما در ارطبات با آلمانی‌ها

آموزش زبان


یاد گیری حتی حد اقلی از زبان آلمانی، شما را در آلمان یا در ارطبات با آلمانی‌ها در وضعیت بهتری قرار میدهد، معجزه می‌کند و قلبها را به سوی شما باز می‌کند. برای یادگیری موثر زبان، درس‌هایی به همراه تمرین‌های عملی برای علاقمندان به صورت گروهی یا فردی تشکیل می‌شود.

تاثیر مثبت یادگیری زبان آلمانی، به خصوص برای مدیران، غیر قابل انکار است.
 
      تماس با ما:
info@diberatung.de