Select Page

آلمان و ایران

ما ایجاد و حفظ روابط درازمدت بین ایران و آلمان را از وظایف خود می دانیم.

از تصاویر شاعرانه در باره مشرق زمین تا سیاست های قدرت طلبانه
ایران و آلمان را رابطه ای طولانی به همراه فراز ها و نشیب ها به هم پیوند داده. پس از سفرهای متعدد طرفین جهت شناخت و آشنایی و تبادل ایده ها و کالا ها از طرق تجاری، در اواسط قرن ۱۹میلادی، تجار ایرانی به شهر هامبورگ مهاجرت میکنند. تحقیقات روز افزون در باره “مشرق زمین”، کشف رابطه خویشاوندی بین دو زبان آلمانی و ایرانی به عنوان زبان های هندو اروپایی را به دنبال داشت و در پی آن با شروع قرن بیستم کتب ماخذ و مرجع در باره ادبیات و زبان فارسی در آلمان به تحریر در می آیند.

گسترش استعمار در جهان،‌ علاقه به ایران را به طرز قابل توجهی افزایش میدهد. در سال ۱۲۸۵ اولین قانون اساسی ایران الهام گرفته از قانون اساسی اروپا به رشته تحریر در میاید و قدرت پادشاه را محدود میسازد. در همین زمان کشف اولین چاه نفت قابل بهره برداری منطقه در جنوب ایران در سال ۱۲۸۶ به تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس (BP) می انجامد . این شرکت نهایتا در سال ۱۳۰۹سهامدار کامل یکی از مهمترین شرکت های نفت و بنزین آلمان
“OLEX Deutsche Benzin – und Petroleum-Gesellschaft mbH” میشود. از آن زمان تا کنون نفت و سیاست دولت ملی ایران، که همیشه متاثر از درآمد حاصله از فروش نفت بوده، در صحنه بین المللی مورد بحث و نظرمی باشد.

با به قدرت رسیدن ناسیونال سوسیالیستها در آلمان به اسطوره ایران که به معنی سرزمین آریایی ها میباشد، پر و بال داده میشود. عملی که در ایران با بازتاب روبرو میشود.
(بیشتر در این باره در بخش “ویژگی‌های ایران چیست؟“). اما آنها هم در ایران به دنبال اهداف و سیاست قدرت طلبانه خود بودند و به همین دلیل دست به راه اندازی چندین صنعت مهم استراتژیک مانند ساخت خطوط راه آهن و پروژه هایی در بخش آموزش و پرورش زدند.

جمهوری فدرال آلمان و ایران
پس از جنگ دوم جهانی، آلمان روابطی که در دوران حکومت نازی ها با ایران بنا کرده بود را عمیق تر کرده و در زمینه اقتصاد، آموزش و‌فرهنگ یکی از اصلی ترین شرکای ایران در دنیا میگردد. مترجمین ایرانی فلسفه آلمان را بیش از پیش وارد ایران میکنند. عملی که سیاست ایران را تا به امروز از خود متاثر ساخته.

در زمان حکومت پهلوی ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ تبادل کالا واندیشه بین دو کشور ایران و آلمان افزایش میابد. این همکاری ها بخصوص درزمینه صنعت و آموزش عالی صورت میپذیرند، همچنین همکاری بین دانشگاه های دو کشور، که نتیجه آن همکاری بین خالقین اثرهای هنری و روشنفکران دو کشور بود. همزمان روحانیت ایران با حمایت تجار، مهمترین مسجد ساخته شده در خارج از ایران تا به امروزرا بنا میکنند و دفتر بازرگانی خارجی آلمان در تهران به یکی از بزرگترین دفاتردر دنیا تبدیل می‌شود.‌

دانشجویان ایرانی در دهه ۷۰ میلادی در آلمان به تحصیل مشغول میشوند و موسسه گوته در تهران به کانون مباحث انقلابی بر ضد رژیم پهلوی که در سال ۱۳۵۷ توسط انقلاب اسلامی سرنگون شد، تبدیل میشود.

جمهوری اسلامی ایران و آلمان

به کارگیری تسلیحات شیمیایی تولید شده در آلمان بر ضد سربازان و غیر نظامیان در حین جنگ ایران وعراق در سالهای ۱۳۵۹تا ۱۳۶۷همچنین مداوای مجروحان جنگی در آلمان، رابطه ایران و آلمان را تحت تاثیر قرارمی دهند.

پس از جنگ، آلمان به واسطه سیاسیت خارجی میانجیگرانه اش به پلی مابین ایران و اروپا تبدیل شده و بار دیگربه تقویت روابطش با ایران پرداخت. در سال ۱۳۷۹بین دو شهر فرایبورگ و أصفهان و در سال ۱۳۸۷ بین شهر های شیراز و وایمار رابطه خواهر خواندگی برقرار میشود. در زمانی که رابطه فرهنگی و هنری از نو افزایش می یابد نقش آلمان در مذاکرات اتمی ۱۳۹۴/۹۵ پر رنگ تر میشود.

آمریکا بار دیگر در سال ۱۳۹۶/۹۷ با ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحریم ها ی علیه ایران را بازمیگرداند و بار دیگر آلمان نقش میانجیگری بین ایران و جهان را بر عهده میگیرد و نقشی مهم در براه اندازی ساز و کار مالی اروپایی اینستکس ایفا میکند.

امروز بیش از ۱۲۰.۰۰۰ نفر با پیشینه ایرانی در آلمان و حدودا۲۵۰ نفربا پیشینه آلمانی در ایران زندگی میکنند.