// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

ایران

ما متخصص امور آلمان و ایران هستیم.

تجربه چندین ساله خود در امور مربوط به هر دو کشور را در اختیار شما قرار میدهیم!
بازه خدمات ما: همراهی شما برای کاریابی یا آموزش در آلمان تا یک ترجمه معتبر در هر دو زبان.

اطلاعات بیشتر

DIB Logo

ویژه شرکت‌های آلمانی

نیروهای کار متخصص خارجی بسیار ارزشمند هستند.

یافتن نیروی کار مناسب و همچنین ادغام و هم‌پیوندی  سریع و موفقیت آمیز این نیروها در تیم خود بسیار دشوار است.

ما پشتیبان شما، تیم شما و نیروهای کار متخصص هستیم تا بتوانید به شکل پایدار تیم خود را قوی ‌تر کنید.

اطلاعات بیشتر

DIB Logo

ویژه نیروی کار متخصص

کشور آلمان به شما نیاز دارد!

برای رسیدن به خواسته ها و اهداف خود در آلمان، به شریکی نیاز دارید که شما را به عنوان یک فرد حمایت، مشاوره و همراهی کند. ما در کنار شما هستیم! 

DIB Logo

ویژه شرکت‌های آلمان

نیروهای کار متخصص خارجی بسیار ارزشمند هستند.

یافتن نیروی کار مناسب و همچنین ادغام و هم‌پیوندی  سریع و موفقیت آمیز این نیروها در تیم خود بسیار دشوار است.

ما پشتیبان شما، تیم شما و نیروهای کار متخصص هستیم تا بتوانید به شکل پایدار تیم خود را قوی ‌تر کنید.

رضایت کامل شما هدف اصلی ماست.

ایران

ما متخصص امور آلمان و ایران هستیم.

تجربه چندین ساله خود در امور مربوط به هر دو کشور را در اختیار شما قرار میدهیم!
بازه خدمات ما: همراهی شما برای کاریابی یا آموزش در آلمان تا یک ترجمه معتبر در هر دو زبان.

بیایید تا با هم ناممکن ها را ممکن سازیم.

 

ویژه نیروی کار متخصص

کشور آلمان به شما نیاز دارد!

برای رسیدن به خواسته ها و اهداف خود در آلمان، به شریکی نیاز دارید که شما را به عنوان یک فرد حمایت، مشاوره و همراهی کند. ما در کنار شما هستیم!

پیش به سوی افق های جدید.

blank

 

DIBeratung GmbH

شرکت مشاوره آلمان و ایران

آدرس:
Eimsbütteler Straße 13

22769 Hamburg

شماره تلفن:

+۴۹ (۰)۴۰ ۳۲۹۶۴۸۱۵

mail@diberatung.de

DIBeratung GmbH
شرکت مشاوره آلمان و ایران

Eimsbütteler Straße 13
Hamburg 22769  

شماره تلفن:

+۴۹ (۰)۴۰ ۳۲۹۶۴۸۱۵