Select Page

اقدامات کاریابی در کشور آلمان

ما شما را در راه دستیابی به کار در آلمان یاری خواهیم کرد.

برای یک ایرانی متقاضی کاردر آلمان، شانس های بسیار همچنین چالش های بسیاری وجود دارد. سد بزرگ دریافت ویزا و وضعیت دشوار سفر بین ایران و آلمان، جستجو به دنبال شغل را بسیار مشکل ساخته.

از طرفی دیگر تجربیات وانتظارات ایرانیان متقاضی کار و کارفرمایان آلمانی در فرم تقاضای کار، انجام کار و شرایط کار تا حدودی متفاوت می‌باشد. چنین اختلافاتی میتوانند مسیر را از ابتدا برای یافتن کار مسدود کرده و یا در صورت دست یابی به شغل جدید انتظارات را بر آورده نسازد.

«دیب» مدیران و متخصصین ایرانی را در راه سفر به آلمان حمایت و همراهی میکند. دراین راه تمرکز بر فرد در اولویت قرار دارد.این به معنای ارایه مشاوره فردی و کمک برای درک بهتر وضعیت و شانس شما در جابجایی موفق و رضایتمندانه بین دو کشورمی‌باشد.

ما همچنین خدمات خود را به کارفرمایانی که مایل به استخدام همکاران ایرانی میباشند، عرضه میکنیم. دیب شما را در راه جستجو برای پیدا کردن همکار مناسب یاری کرده همچنین در راه پذیرش و ادغام همکار ایرانی در تیم شما.

خدمات شرکت «دیب»:

 • تحلیل وضعیت کاری شما
 • مشاوره جهت یافتن راه های منتهی به استخدام در آلمان
 • آموزش اختصاصی زبان آلمانی در خدمت اهداف شخصی شما
 • مشاوره و اصلاح و بهبود مدارک تقاضای شما
 • اقدامات جهت یافتن کاری مناسب برای مدیران و متخصصین
 • تهیه ترجمه تایید شده از مدارک شما
 • تنظیم تمامی سفر شما از ایران به آلمان از جمله بیمه مسافرتی آلمان
 • حمایت جهت دریافت ویزای مناسب
 • مشاوره و پشتیبانی پس از ورود به آلمان
 • پشتیبانی جهت یافتن مکانی برای اقامت در آلمانبرای
 • شرکت ها:‌مشاوره و آموزش جهت پذیرش و ادغام مدیران و متخصصین ایرانی
 • برای شرکت ها: تلاش جهت یافتن مدیران و متخصصین ایرانی مناسب

امتیاز شما

 • مشاوره فردی مبسوط در رابطه با وضعیت زندگی و اهداف شغلی شما
 • خدمات مستقیم: خدمات ما با هدف کوتاه کردن زمان و مراقبت بهینه انجام می پذیرند
 • ما ایران را میشناسیم،‌ وضعیت شما را درک میکنیم و به زبان شما صحبت می کنیم

تجربه شرکت «دیب»:
ما با بیش از ۱۵ سال تجربه فعالیت بین آلمان و ایران همچنین شبکه ارتباطی در هر دو کشور، نیاز ها و چالش های در جستجوی شغل را می‌شناسیم. از آنجا که شرایط زندگی و اهداف شغلی هر شخص با چالش‌های متفاوت درگیر است و هر مورد منحصر به خود میباشد، مشاوره ما فردی و بنا شده برا اساس در خواست های شما می‌باشد.