کووید۱۹ نه تنها روند پیشرفت اقتصادی در جهان را کند کرده بلکه اقتصاد ایران هم شدیدا از آن متاثر شده است. اکنون ایران سعی بر آن دارد تا با بهره برداری از صندوق...

read more