Select Page

تاسیس شرکت در آلمان

دیب مشاوره ای جامع، مستقیم و بدون واسطه بر اساس هدف شما برای تاسسیس شرکت در آلمان ارایه خواهد کرد. و آن‌ هم به زبان مادری شما.

تاسیس شرکتی در آلمان میتواند چالشی بزرگ باشد. اولین قدم معمولا با بررسی اطلاعات لازم و قابل اطمینان در باره بازار کار در آلمان و ایالتهای مختلفش برداشته میشود. ساختار سیاسی – اداری، قوانین و سیستم پیچیده مالیاتی آلمان سوالات و شبهات زیادی را پیش میاورد، همچنین در عمل با موانعی مانند تهیه ویزا‌،‌ آدرس تجاری ومکانی برای زندگی روبه رو خواهید شد.

شما میتوانید از حمایت قابل اطمینان «دیب» در امر زیر برخوردار شوید.

خدمات شرکت «دیب»:

 • مشاوره در خصوص مکان های اقتصادی در آلمان و ایالتهای آن
 • تنظیم تحلیلی از بازارکار در رابطه با هدف شما
 • حمایت از تصمیم شما جهت تشکیل شرکت در آلمان
 • تنظیم برنامه کاری بر اساس داده های شما
 • هماهنگی پروژه شما با ادارات ذی ربط در آلمان
 • حمایت جهت دریافت ویزا
 • حمایت جهت یافتن ادرس تجاری و محلی برای زندگی
 • راه حل دفتر در دفتر (Office-in-Office)

امتیاز شما:

 • داشتن شریکی قابل اطمینان از ابتدا تا انتها
 • ما شما در تمام موضوعات مربوطه شخصا و مستقیما یاری خواهیم کرد
 • ما با شرکت های بسیاری در ایران و آلمان آشنا هستیم و به زبان آنها صحبت میکنیم.

تجربه شرکت «دیب»:
تجربه شرکت «دیب»، تجربه یک شرکت خانوادگی با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت و ۱۵ سال ارتباط بین آلمان و ایران میباشد. ما میدانیم چه چیز حایز اهمیت است و به دنبال مشارکتی قابل اطمینان هستیم تا هدف شما جهت تاسسیس شرکت به نتیجه رسد.