Select Page

تحلیل درباره‌ آلمان و ایران

یک تحلیل خوب به اطلاعات شما می افزاید، ‌سوالات صحیح را مطرح میکند و نهایتا به روشنگری می انجامد.

آنالیزهای «دیب» فراتر از سر خط روزنامه‌ها و شایعات است و عمق موضوع را میکاود. تحلیل ما توانایی جهت گیری و تصمیم گیری متعادل، مستقل و بر پایه واقعیت ها را به شما می‌دهد.

برای منافع طولانی مدت: بهره گیری از تحلیل‌های «دیب»
«دیب» تحلیلی جامع به همراه دیدی آینده نگرانه با تمرکز به روی سوالات شما عرضه خواهد کرد. تحلیل سوالات خاص، معمولا مبتنی برتحلیل جامع منابع ثانویه از قبیل تحلیل های موجود یا آمارهای موجود است،‌ در برخی موارد در صورت عدم اطلاعات کافی اطمینان به داده های موجود را محدود میکند. ما در صورت لزوم از این هم فراتر رفته ودر رابطه با سوالات شما تحقیقات اولیه و سیستماتیک انجام داده همچنین تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را بررسی کرده و در صورت درخواست سناریوهای مختلف توسعه را تهیه می‌کنیم.

ما اطلاعات خود را از زبان های آلمانی ، انگلیسی و فارسی، از کارهای علمی، از گزارش های عمومی و در صورت امکان گزارش ها و و تحلیل‌های غیر عمومی و همچنین دست اول به دست میاوریم. دسته بندی صحیح این اطلاعات ارزیابی معتبری را ممکن می‌سازند.

توصیه‌های ما به هنگام اتخاذ تصمیم های ضروری
در مورد مباحث حاد یا وقایع پر اهمیت که نیاز به ارزیابی یا تصمیم گیری سریع دارند، میبایست فوری اما خردمندانه عمل کرد. چرا که این موقعیت ها نیستند که باعث خسارت میشوند بلکه زیان وارده بیشتر از جانب تصمیمات اشتباه و عجولانه است. ما شریک منتقد شما هستیم برای انعکاس وضعیت شما با توصیه های خاص درخصوص سوال های حساس ودر صورت لزوم شما را برای اجرایی کردن آنها حمایت می‌کنیم.

یکی از معیارهای مهم برای ما قابل استفاده بودن تحلیل‌ها و پیشنهادات ما برای شما است. برای مطمین بودن از این موضوع ارزش زیادی برای اظهارات قابل اطمینان و ارایه روشن و واضح آنها قا یل هستیم،‌ به گونه ای که شما با یک نگاه پیام اصلی را دریافت کنید. همچنین از اصول ما قابل فهم بودن تحقیقات و مستندات و ارزیابی جدی از اعتبار اظهارات است، ‌به گونه ای که شما همیشه میدانید که تحلیل‌ها بر چه اساس است و تا چه حد قابل اطمینان می باشند.

زمینه‌های تخصص شرکت «دیب»:

 • کشورشناسی آلمان و ایالت‌هایش،‌ ایران و استان هایش
 • شرایط آب و هوایی،‌ منابع و شرایط طبیعی
 • ساختاره اداری
 • ساختار اجتماعی
 • تاریخ و سیستم سیاسی آلمان و ایران
 • سیاست داخلی و خارجی آلمان و ایران
 • بانی و تحولات اقتصادی در آلمان و ایران
 • توسعه بازار در آلمان و ایران
 • سیستم آموزشی در آلمان و ایران
 • مسلمات فرهنگی در آلمان وایران
 • شرکت ها و تیم های چند فرهنگی
 • چشم‌انداز رسانه‌ای در آلمان و ایران
 • تحول وضعیت آب در ایران
 • صنعت گردشگری در آلمان و ایران

اگر موضوعات دیگری مد نظر دارید با ما تماس برقرار کنید. ما چالش ها را پذیرا هستیم و برای دستیابی به هدف با بررسی عمیق موضوع ، سمینار هایی جذاب و مفید برای شما برگزار خواهیم کرد.

تجربه شرکت «دیب»
ما امروز با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و تخصص آکادمیک و توسعه مداوم سطح آگاهی های خود، تحلیل های متعددی در قالب ها و زبان های مختلف برای موضوعات و سؤالات مختلف انجام داده اییم. این برای ما همیشه شانسی بوده تا بیشتر بدانیم و یاد گیریم . ما برای انتقال هر چه بهتر دانایی های به دست آمده موضوعات را عمیقا و سیستماتیک بررسی میکنیم.