Deutsch
Select Page

خدمات

بسیاری از خواسته‌های شما قابلیت تحقق در ایران و یا آلمان را دارا می باشند.

ما با استفاده از تجربیات خود موانع بر سر راه را برداشته ونتایج،‌ پشتیبانی و سازماندهی قابل اطمینانی به شما عرضه خواهیم کرد.

رضایت کامل شما هدف اصلی ماست.

DIB Logo

مشاوره

در موقعیت های پیچیده احاطه بر موضوع و تبادل افکار، موفقیت را تضمین میکند.

ما به عنوان یک شرکت و شریک مشاور شما در حل مشکلات، درخواست شما را هدفمندانه مورد بررسی قرار داده وبه همراه شما راهکارهایی قابل اجرا برای آن در نظرخواهیم گرفت.

بیایید تا مشترکاً رسیدن به اهدافتان را امکان پذیر سازیم.

 

DIB Logo

آموزش

اساس پیشرفت پایدار بر دانایی و آموزش بنا شده.

با سمینارها، سخنرانی و دوره‌های آموزشی ما، شما به دانش بیشتر دست یافته که خود ابزاریست لازم جهت گسترش دامنه فعالیت‌های شما و شکل گیری و بنای آینده.

بیایید تا نگاهی به افق های جدید موفقیت داشته باشیم.

DIB Logo

خدمات

بسیاری از خواسته های شما قابلیت تحقق در ایران و یا آلمان را دارا می باشند.

ما با استفاده از تجربیات خود موانع بر سر راه را برداشته تا با  پشتیبانی و یا سازماندهی به نتایج قابل اطمینانی برای شما دسترسی یابیم.  

رضایت کامل شما هدف اصلی ماست.

مشاوره

در موقعیت های پیچیده  تبادل افکار واحاطه بر موضوع  موفقیت را تضمین میکند.

ما به عنوان یک شرکت و شریک شما در حل مشکلات،  درخواست شما را هدفمندانه مورد بررسی قرار داده وبه همراه شما راهکارهایی قابل اجرا برای آن در نظرخواهیم گرفت.

بیایید تا مشترکاً رسیدن به اهدافتان را امکان پذیر سازیم.

 

آموزش

اساس پیشرفت پایدار بر دانایی و آموزش بنا شده.

 با سمینار ها، سخنرانی ودوره های آموزشی ما، شما به دانش بیشتر دست یافته که خود ابزاریست لازم جهت گسترش دامنه فعالیت های شما و شکل گیری و بنای آینده .

بیایید تا نگاهی به افق های جدید موفقیت داشته باشیم.

Logo

DIBeratung GmbH

شرکت مشاوره آلمان و ایران

آدرس
Eimsbütteler Straße 13

22769 Hamburg

شماره تلفن: +۴۹ (۰)۴۰ ۳۲۹۶۴۸۱۵