// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

خدمات کاریابی در آلمان

جستجو و معرفی شرکت‌ها متناسب با تخصص متقاضی بعد از ارزیابی رزومه شما 

(در پکیج VIP رایگان)

جستجو و معرفی شرکت‌ها متناسب با تخصص متقاضی بعد از ارزیابی رزومه شما 

(در پکیج VIP رایگان)

۱ شرکت: ۱۲۰ یورو
۵ شرکت: ۵۰۰ یورو

نوشتن یا اصلاح درخواست کار و رزومه

(در پکیج Full و VIP رایگان)

نوشتن یا اصلاح درخواست کار و رزومه

(در پکیج Full و VIP رایگان)

۷۹ یورو به ازای هر ساعت،‌ تعیین هزینه متناسب با ساعت درخواست شده

مشاوره و پشتیبانی جهت تغییر شغل در راستای ارتقای شغلی

مشاوره و پشتیبانی جهت تغییر شغل در راستای ارتقای شغلی

کارگاه آمادگی مصاحبه‌های کاری: ۱ ساعته ۷۹ یورو، ۳ ساعته ۲۲۰ یورو - در پکیج Full و VIP رایگان
کارگاه تعیین حقوق: ۱ ساعته ۷۹ یورو - در پکیج Full و VIP رایگان
دریافت ایمیل ماهانه با معرفی شغل‌ها یا شرکت‌های جدید: ۲۰ یورو در ماه

جستجوی محل سکونت

U
‌هزینه نسبت به منطقه و ایالت موردنظر تعیین می‌گردد

مشاوره کلی و معرفی مشاور کارشناسی بیمه آلمان

مشاوره کلی و معرفی مشاور کارشناسی بیمه آلمان

R
رایگان

ترجمه رسمی و مترجم رسمی همراه برای حضور در ادارات، تمدید ویزا، تاسیس حساب، اخذ وام و …

ترجمه رسمی و مترجم رسمی همراه برای حضور در ادارات، تمدید ویزا، تاسیس حساب، اخذ وام و …

هزینه نسبت به حجم کار تعیین می‌گردد

* خاطرنشان می‌سازد که هزینه‌های اداری مانند هزینه سفارت و هزینه‌های ترجمه جزو پکیج‌های ویزا نمی‌باشند.

* امکان پرداخت در ایران و آلمان وجود دارد!