Select Page

سخنرانی درباره آلمان و ایران

شور و علاقه به تجربه و تخصص، تبادل افکار و آموزش. سخنرانی های ما شما را مجذوب خود خواهد کرد.

«دیب» عرضه کننده سخنرانی های تخصصی و موضوعی درباره آلمان و ایران میباشد. مهمترین اصل برای ما، کیفیت قابل اطمینان داده های ارائه شده، همخوانی سخنرانی‌ها با نیاز های شما و ایجاد پویایی در شرکت کنندگان می‌باشد. این بدان معنی است که ما در ابتدا نیاز های شما را بررسی و سپس محتوی مطالب و نوع ارائه آن را برنامه ریزی می کنیم. گاهی یک سخنرانی شفاف و ساده را مجذوب خود می‌کند و گاهی یک ارایه‌‌‌‌ متنوع و چند رسانه‌ایی انتخاب بهتری است.

«دیب» همچنین میتواند برنامه‌ریزی و برگزاری سخنرانی‌ها و یا کنفرانس‌های تخصصی با چندین موضوع توسط سخنرانان اهل فن را بر عهده گیرد.

زمینه‌های تخصص شرکت «دیب»:

 • شناخت آلمان و ایالت هایش همچنین ایران و استان هایش
 • تاریخ و سیستم سیاسی آلمان و ایران
 • سیاست داخلی و خارجی آلمان و ایران
 • مبانی اقتصادی آلمان و ایران
 • ورود به بازار آلمان و ایران
 • سیستم آموزشی آلمان و ایران
 • مسلمات فرهنگی آلمان و ایران
 • چندفرهنگی در شرکت ها و تیم ها
 • ادب و نزاکت در آلمان و ایران
 • شناخت زبان آلمانی و فارسی
 • رسانه ها در آلمان و ایران
 • توسعه وضعیت آب در ایران
 • جهانگردی در آلمان و ایران

اگر به موضوعات دیگری علاقمند هستید با ما تماس برقرار کنید. ما دارای امکانات و فرصت های تحقیقاتی بسیاردر تئوری و عمل برای کار کردن روی موضوعات شما و ارائه آن برای استفاده می‌باشیم. همچنین ما آمادگی برای برقراری ارتباط با دیگر متخصصین در باره موضوعات مورد توجه شما را دارا هستیم.

تجربه شرکت «دیب»:
ما امروز با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و تخصص آکادمیک و توسعه مداوم سطح آگاهی های خود، سخنرانی های متعددی برای گروه‌های کوچک تخصصی همچنین مجامع تشریفاتی انجام داده‌ایم. ما به صورت فشرده و در سطوح متفاوت به دو کشور آلمان و ایران می پردازیم. یاد گیری و یاد دادن برای تبادل اطلاعات و تخصص ها محرکه ما می‌باشد.