Select Page

شانسها و ریسک های مشترک آلمان و ایران

کار بین آلمان و ایران به معنی ریسکی است که میتواند به فرصت‌های بزرگ تبدیل شود.

همکاری بین ایران و آلمان شانس یاد گیری هر چه بیشترطرفین ازیکدیگر را فراهم میکند و نه تنها باعث توسعه فعالیت ها و پروژها می شود بلکه دنیا را مکانی امن تر و زیباتر میسازد چرا که تبادل ارتباطات، همکاری و درک متقابل را در پی دارد.

روابط خوب بین ایران و آلمان از دیرباز، گره های در پیش رو را باز می نموده و تاثیر مثبت بر همکاری چندجانبه بین کشورها می گذارد. آلمانی هایی که با ایران آشنا می‌شوند معمولا غافلگیرشده و محسور ایران میشوند. دید ایرانی ها به آلمانی ها همیشه دیدی مثبت بوده.
برای شناخت یک کشور و مردمش، سفری به آن کشور لازم است، بهترین توصیه شاید که سفری در غالب یک گردشگر باشد (پیشنهاد ما: www.Homa-Reisen.de).

از نظر حقوقی شرایط مناسبی برای همکاری وجود دارد (به صفحه مشترکات و تفاوت ها رجوع شود). شباهتهای بسیار، به ویژه درحوزه اقتصاد، نقاط مشترک کافی در دسترس قرار میدهد تا با تجربه های حقوقی کشور خود شرایط کشور دیگر را مورد بررسی قرار دهید. در نهایت اما مشاوره و پشتیبانی در جهت عملی کردن موفقیت آمیز اهداف مورد نیاز است.

شانس ها و ریسک ها در آلمان
بازار آلمان برای ایرانی ها بازاری پیچیده با جمعیتی ۸۳ میلیونی وعلاوه بر آن امکان ورود به بازار اروپا با ۴۱۹ میلیون نفر جمعیت با زبانها و فرهنگ های متفاوت در محدوده مشترک شنگن میباشد. کشور پیشرفته آلمان تقریبا درهمه شاخه ها „Hidden Champions“ به معنی شرکت های متوسط موفق ناشناخته ایی دارد که در شاخه تجاری خود، سرآمد در دنیا بوده و علاقه مند به همکاری های بین المللی هستند. ثبات سیاست اقتصادی آلمان و سطح بالای زندگی از امتیازات فعالیت در این مکان است همچنین نیاز به کارگران متخصص و مدیران، شانس وارد شدن به دنیای کاری را افزایش میدهد.

در آلمان فشار رقابت بر شانه شرکت های آلمانی و کارکنانشان سنگینی میکند. از تولید کنندگان آلمانی انتظار میرود تا محصول خود را با بهترین کیفیت، قیمتی تا حد ممکن مناسب و در زمانی کوتاه تولید کنند. روابط دوستانه در دنیای کاری معمولا نقشی حاشیه ایی بازی میکنند. رعایت نورم ها، استانداردها، قوانین کاری بسیار و بوروکراسی فراوان از ملزومات کار در آلمان هستند. همچنین میزان سنگین مالیات و سهم کارفرما از هزینه ها،‌ مخارج کارفرمایان را افزایش میدهند. از همین روست که ورود به بازار آلمان و یا اروپا و ماندن در این بازار برای شرکت ها و مهاجرین شغلی ایرانی پروسه ای پرزحمت است که زمان زیاد و سرمایه گذاری فراوانی را میطلبد.

شانس ها و ریسک ها در ایران
ورود به بازار ایران به معنی ورود به بازاری با ۸۳ میلیون مصرف کننده میباشد. همچنین ورود به بازار آسیای غربی با ۴۰۰ میلیون انسان که تحت تاثیر اقتصاد ایران زندگی میکنند.
مردم ایران مردمی با فرهنگ هستند ودر ترند های جهانی شرکت می جویند، از همین رو ایران در زمره کشورهایی با پتانسیل بالا در توسعه اقتصادی به حساب می آید. با وجود اینکه در سالهای اخیرشرکت های چینی نقشی مهم در اقتصاد ایران ایفا کرده اند، اما صنایع و شاخه های اقتصادی بسیاری در ایران بر پایه سیستم آلمان بنا شده اند. میل بسیاری از ایرانی ها برای برقراری روابط اقتصادی با آلمان را میتوان در تقاضای روز افزون خرید کالاهای “ساخت آلمان” دید که شانسی است برای شرکت های آلمانی برای پیدا کردن همکاری قابل اطمینان و مناسب در ایران .

ورود به بازار ایران صبر و استقامت میطلبد. صبر و استقامت برای بنا کردن ساختارهای لازم برای ورود به مرحله عمل و ایجاد روابط سرشار از اعتماد. چرا که در ایران روابط کاری فقط در سطح کار باقی نمی مانند. وضعیت اقتصادی − سیاسی امروز ایران تحت فشارهای شدید قرار گرفته و از همین رو انعطاف پذیری بالا ودرک صحیح از شرایط متغییر بازار را میطلبد.

ریسک های بین آلمان و ایران را به شانس ها تبدیل کنیم
ما با کوله باری از تجربه وتوانایی در زمینه های آموزش، خدمات و مشاوره و همچنین در اختیار داشتن شبکه ایی از همکاران، شما را برای رسیدن به اهدافتان درآلمان و ایران یاری میکنیم. ما با کمک متخصصین خود ریسک های احتمالی را بررسی کرده وبه شما راه کار های مشخص ارایه میدهیم. تصمیم شما برای فعالیت بین آلمان و ایران شما را از دیگران متمایز میکند. شما قادر خواهید بود تا با کمک ما ریسک ها را به شانس ها تبدیل کنید.

اگر آمادگی یادگیری از دیگری را داشته باشید، تجربه های زیبا، پیوند های دوستانه و فعالیت های پر هیجان درآلمان و ایران در انتظار شماست.