// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

جلسات مشاوره فردی

قدم دوم

توضیحات مهم:

 

  • هدف از برگزاری جلسهٔ مشاوره فردی تعیین پرشانس‌ترین نوع درخواست ویزای آلمان با توجه به روزمهٔ شما‌ است و در این راستا همچنین راهکارهای کاربردی در جهت بهبود پروندهٔ شما برای افزایش شانس اخذ ویزای آلمان و توصیه‌هایی برای جلوگیری از رد درخواست ویزای شما ارائه می‌گردد.لطفا به منظور افزایش بازدهی جلسات مشاوره، پیش از زمان جلسه فرم زیر را تکمیل نمایید. این امر باعث تسهیل و تسریع در یافتن مسیر مناسب با شرایط شما می‌شود. بر اساس اطلاعات دریافت شده از شما و متناسب با نیاز و رزومهٔ شما بازار کار را بررسی نموده و یا توصیه‌هایی برای اخذ پذیرش از دانشگاهها یا اساتید راهنمای مقطع دکترا ارائه می‌دهیم.
  • در طی این مرحله به برنامه‌ریزی و آمادگی برای مصاحبه سفارت، اعم از زمانبندی کارهای مربوط به سفارت و چگونگی جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری پرداخته می‌شود.

جلسات مشاره فردی شامل موارد زیر می‌باشد:

N
بررسی رزومه
N
توصیه‌های اصلاح رزومه
N
بررسی بازار کار و یا اطلاعات درباره دانشگاه مناسب با روزمه شما
N
بررسی تناسب روزمه با ویزای مورد نظر
N
تعیین احتمال اخذ ویزا
N
تعیین بهترین نوع ویزا نسبت به روزمه (سن، تحصیلات، تجربه کاری و ...)

در پایان این جلسات پذیرش یا عدم پذیرش پرونده شما از طرف مشاورین دیب به اطلاع شما می‌رسد.

* در صورت عدم مشاهدهٔ فرم زیر، لطفا روی لینک کلیک نمایید.

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

ورود شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

ورود شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان