// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Select Page

جلسات مشاوره فردی

قدم دوم

توضیحات مهم:

 

  • هدف از برگزاری جلسهٔ مشاوره فردی تعیین پرشانس‌ترین نوع درخواست ویزای آلمان با توجه به روزمهٔ شما‌ است و در این راستا همچنین راهکارهای کاربردی در جهت بهبود پروندهٔ شما برای افزایش شانس اخذ ویزای آلمان و توصیه‌هایی برای جلوگیری از رد درخواست ویزای شما ارائه می‌گردد.لطفا به منظور افزایش بازدهی جلسات مشاوره، پیش از زمان جلسه فرم زیر را تکمیل نمایید. این امر باعث تسهیل و تسریع در یافتن مسیر مناسب با شرایط شما می‌شود. بر اساس اطلاعات دریافت شده از شما و متناسب با نیاز و رزومهٔ شما بازار کار را بررسی نموده و یا توصیه‌هایی برای اخذ پذیرش از دانشگاهها یا اساتید راهنمای مقطع دکترا ارائه می‌دهیم.
  • در طی این مرحله به برنامه‌ریزی و آمادگی برای مصاحبه سفارت، اعم از زمانبندی کارهای مربوط به سفارت و چگونگی جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری پرداخته می‌شود.

جلسات مشاره فردی شامل موارد زیر می‌باشد:

N
بررسی رزومه
N
توصیه‌های اصلاح رزومه
N
بررسی بازار کار و یا اطلاعات درباره دانشگاه مناسب با روزمه شما
N
بررسی تناسب روزمه با ویزای مورد نظر
N
تعیین احتمال اخذ ویزا
N
تعیین بهترین نوع ویزا نسبت به روزمه (سن، تحصیلات، تجربه کاری و ...)

در پایان این جلسات پذیرش یا عدم پذیرش پرونده شما از طرف مشاورین دیب به اطلاع شما می‌رسد.

* در صورت عدم مشاهدهٔ فرم زیر، لطفا روی لینک کلیک نمایید.

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان