// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
blank

شرکت متخصصین مشاور «دیب» – آلمان و ایران

پکیج‌های اخذ ویزا و اقامت در آلمان

تیم شرکت دیب در راستای زندگی موفق در آلمان، پشتیبان شماست

خدمات پکیج تحصیلی آوسبیلدونگ‌یابی

ویزا

آمادگی برای جستجوی آوسبیلدونگ مناسب در آلمان

N
ارائه لیستی از مدارک موردنیاز به متقاضی به منظور شروع فرایند درخواست
N
ارائه گزارش منظم و مستمر از پیشرفت فرایند به متقاضی
N
مشاوره عمومی در مورد مسائل مربوط به موضوعات
N
بررسی و انجام پروسه معادل سازی مدارک تحصیلی

پشتیبانی و خدمات آوسبیلدونگ‌یابی

N
تهیه رزومه و انگیزه‌نامه به عنوان نمونه سند برای یک درخواست عالی
N
تهیه ۱ درخواست با رزومه و انگیزه‌نامه مناسب برای شرکت‌های منتخب همراه با مشاوره با پیمانکار و با رضایت کارفرما
N
تهیه و همراهی مصاحبه‌های شغلی متقاضی در شرکتهای آلمانی برای نتیجه‌گیری موفق

خدمات ویزا

N
آماده‌سازی اقدام ویزا
N
اقدام ویزا و در صورتی که مساله‌ای به وجود بیاید، رفع اشکال اقدام
N
آماده‌سازی برای مصاحبه سفارت

این پکیج در۶ قسط همراه با پیشرقت کار شما قابل پردخت است

پرداخت به یورو  شامل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

سرمایه‌گذاری شما

۶ تا قسط ۱۵۰۰ یورو به اضافه ۲۰٪ سومین حقوق شما در آلمان 

پیوست به خانواده

هر مورد پیوست ۵ تا قسط ۵۰۰ یورو

 

سرمایه‌گذاری شما

۶ تا قسط ۱۵۰۰ یورو به اضافه ۲۰٪ سومین حقوق شما در آلمان

پیوست به خانواده

هر مورد پیوست ۵ تا قسط ۵۰۰ یورو

 

پرداخت به یورو  شامل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

* خاطرنشان می‌سازد که هزینه‌های اداری مانند هزینه سفارت و هزینه‌های ترجمه جزو پکیج‌های ویزا نمی‌باشند.

* امکان پرداخت در ایران و آلمان وجود دارد!

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

ورود شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

ورود شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان