// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Select Page

شرکت متخصصین مشاور «دیب» – آلمان و ایران

پکیج‌های اخذ ویزا و اقامت در آلمان

تیم شرکت دیب در راستای زندگی موفق در آلمان، پشتیبان شماست

خدمات پکیج تحصیلی آوسبیلدونگ‌یابی

بیزینس

آمادگی برای جستجوی آوسبیلدونگ مناسب در آلمان

N
ارائه لیستی از مدارک مورد نیاز به متقاضی به منظور شروع فرایند درخواست
N
ارائه گزارش منظم و مستمر از پیشرفت فرایند به متقاضی
N
مشاوره عمومی در مورد مسائل مربوط به موضوعات
N
تحلیل و آنالیز ایالتی و مشاوره در مورد بازار کار
N
بررسی و انجام پروسه معادل سازی مدارک تحصیلی

کارگاه‌‌ها و مشاوره تخصصی در مورد جستجوی آوسبیلدونگ در آلمان

N
برگزاری کارگاه آموزشی برای یادگیری موفق زبان آلمانی
>
ارائه پکیج آموزش زبان آلمانی برای یادگیری سریع با منابع کاربردی
>
مشاوره در مورد چگونگی یادگیری موفق زبان آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ صحیح زبان آلمانی به همراه تمرین جهت یادگیری کاربردی‌تر و موثرتر
>
پشتیبانی در یادگیری زبان آلمانی و آمادگی آزمونهای معتبر و رسمی آلمانی توسط مدرسین حرفه‌ای آلمانی
N
پشتیبانی در آلمان در طول فرایند درخواست ویزا تا تبدیل ویزا به اقامت
N
برگزاری کارگاه کاریابی در راستای آوسبیلدونگ‌یابی مناسب در آلمان
>
مشاوره در مورد یافتن آوسبیلدونگ مناسب در آلمان
N
برگزاری کارگاه تحقیقاتی لازم در مورد یک شرکت آلمانی و پیشنهاد آوسبیلدونگ
>
مشاوره و بررسی فردی در مورد تحقیقات لازم درمورد یک شرکت و یک پیشنهاد آوسبیلدونگ
N
برگزاری کارگاه آموزشی برای نوشتن رزومه آلمانی با قوانین به‌روز در سیستم استخدام برای شرکتهای آلمانی
>
مشاوره و بررسی فردی در مورد نوشتن رزومه مناسب برای شرکتهای آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی برای نوشتن درخواست آوسبیلدونگ عالی متناسب با رزومه فرد برای شرکتهای آلمانی
>
مشاوره فردی در مورد تهیه و تدوین درخواست آوسبیلدونگ عالی متناسب با شرکت و رزومه فرد برای شرکتهای آلمانی
N
برگزاری کارگاه مصاحبه آوسبیلدونگ مناسب برای شرکتهای آلمانی
>
مشاوره در مورد نحوه انجام مصاحبه عالی در بخشهای استخدام شرکتهای آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی در مورد قراردادهای آوسبیلدونگ آلمان برای درک آنچه که مهم است
N
مشاوره در مورد قراردادهای آوسبیلدونگ آلمان

پشتیبانی و خدمات تحصیلی آوسبیلدونگ‌یابی

N
تهیه رزومه و انگیزه‌نامه به عنوان نمونه سند برای یک درخواست عالی
N
ارائه ۳ پیشنهاد آوسبیلدونگ مناسب در ماه در آلمان
N
تهیه ۱۲ درخواست با رزومه و انگیزه‌نامه مناسب برای شرکت‌های منتخب همراه با مشاوره با پیمانکار و با رضایت کارفرما
N
تهیه و همراهی مصاحبه‌های آوسبیلدونگ متقاضی در شرکتهای آلمانی برای نتیجه‌گیری موفق

این پکیج در۶ قسط همراه با پیشرقت کار شما قابل پردخت است

پرداخت به یورو  شامل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

۷۹۰۰ یورو

پیوست به خانواده:

هر مورد پیوست ۲۵۰۰ یورو

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

۷۹۰۰ یورو

پیوست به خانواده:

هر مورد پیوست ۲۵۰۰ یورو

پرداخت به یورو  شامل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

* خاطرنشان می‌سازد که هزینه‌های اداری مانند هزینه سفارت و هزینه‌های ترجمه جزو پکیج‌های ویزا نمی‌باشند.

* امکان پرداخت در ایران و آلمان وجود دارد!

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان