// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Select Page

شرکت متخصصین مشاور «دیب» – آلمان و ایران

پکیج‌های اخذ ویزا و اقامت در آلمان

تیم شرکت دیب در راستای زندگی موفق در آلمان، پشتیبان شماست

خدمات پکیج تحصیلی آوسبیلدونگ‌یابی

بیزینس

آمادگی برای جستجوی آوسبیلدونگ مناسب در آلمان

N
ارائه لیستی از مدارک مورد نیاز به متقاضی به منظور شروع فرایند درخواست
N
ارائه گزارش منظم و مستمر از پیشرفت فرایند به متقاضی
N
مشاوره عمومی در مورد مسائل مربوط به موضوعات
N
تحلیل و آنالیز ایالتی و مشاوره در مورد بازار کار
N
بررسی و انجام پروسه معادل سازی مدارک تحصیلی

کارگاه‌‌ها و مشاوره تخصصی در مورد جستجوی آوسبیلدونگ در آلمان

N
برگزاری کارگاه آموزشی برای یادگیری موفق زبان آلمانی
>
ارائه پکیج آموزش زبان آلمانی برای یادگیری سریع با منابع کاربردی
>
مشاوره در مورد چگونگی یادگیری موفق زبان آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ صحیح زبان آلمانی به همراه تمرین جهت یادگیری کاربردی‌تر و موثرتر
>
پشتیبانی در یادگیری زبان آلمانی و آمادگی آزمونهای معتبر و رسمی آلمانی توسط مدرسین حرفه‌ای آلمانی
N
پشتیبانی در آلمان در طول فرایند درخواست ویزا تا تبدیل ویزا به اقامت
N
برگزاری کارگاه کاریابی در راستای آوسبیلدونگ‌یابی مناسب در آلمان
>
مشاوره در مورد یافتن آوسبیلدونگ مناسب در آلمان
N
برگزاری کارگاه تحقیقاتی لازم در مورد یک شرکت آلمانی و پیشنهاد آوسبیلدونگ
>
مشاوره و بررسی فردی در مورد تحقیقات لازم درمورد یک شرکت و یک پیشنهاد آوسبیلدونگ
N
برگزاری کارگاه آموزشی برای نوشتن رزومه آلمانی با قوانین به‌روز در سیستم استخدام برای شرکتهای آلمانی
>
مشاوره و بررسی فردی در مورد نوشتن رزومه مناسب برای شرکتهای آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی برای نوشتن درخواست آوسبیلدونگ عالی متناسب با رزومه فرد برای شرکتهای آلمانی
>
مشاوره فردی در مورد تهیه و تدوین درخواست آوسبیلدونگ عالی متناسب با شرکت و رزومه فرد برای شرکتهای آلمانی
N
برگزاری کارگاه مصاحبه آوسبیلدونگ مناسب برای شرکتهای آلمانی
>
مشاوره در مورد نحوه انجام مصاحبه عالی در بخشهای استخدام شرکتهای آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی در مورد قراردادهای آوسبیلدونگ آلمان برای درک آنچه که مهم است
N
مشاوره در مورد قراردادهای آوسبیلدونگ آلمان

پشتیبانی و خدمات تحصیلی آوسبیلدونگ‌یابی

N
تهیه رزومه و انگیزه‌نامه به عنوان نمونه سند برای یک درخواست عالی
N
ارائه ۳ پیشنهاد آوسبیلدونگ مناسب در ماه در آلمان
N
تهیه ۱۲ درخواست با رزومه و انگیزه‌نامه مناسب برای شرکت‌های منتخب همراه با مشاوره با پیمانکار و با رضایت کارفرما
N
تهیه و همراهی مصاحبه‌های آوسبیلدونگ متقاضی در شرکتهای آلمانی برای نتیجه‌گیری موفق

این پکیج در۶ قسط همراه با پیشرقت کار شما قابل پردخت است

پرداخت به یورو  شامل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

۱۰۵۰۰ یورو

پیوست به خانواده:

هر مورد پیوست ۲۵۰۰ یورو

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

۱۰۵۰۰ یورو

پیوست به خانواده:

هر مورد پیوست ۲۵۰۰ یورو

پرداخت به یورو  شامل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

* خاطرنشان می‌سازد که هزینه‌های اداری مانند هزینه سفارت و هزینه‌های ترجمه جزو پکیج‌های ویزا نمی‌باشند.

* امکان پرداخت در ایران و آلمان وجود دارد!

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان