// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
blank

شرکت متخصصین مشاور «دیب» – آلمان و ایران

پکیج‌های اخذ ویزا و اقامت در آلمان

تیم شرکت دیب در راستای زندگی موفق در آلمان، پشتیبان شماست

خدمات پکیج

کالج

آمادگی برای شروع کالج در آلمان

N
ارائه لیستی از مدارک موردنیاز به متقاضی به منظور شروع فرایند درخواست
N
ارائه گزارش منظم و مستمر از پیشرفت فرایند به متقاضی
N
مشاوره عمومی در مورد مسائل مربوط به موضوعات
N
تحلیل و آنالیز ایالتی و مشاوره در مورد کالج‌ها و بازار کار
N
بررسی و انجام پروسه معادل سازی مدارک تحصیلی

کارگاه‌‌ها و مشاوره تخصصی در راستای موفقیت در کالج آلمان

N
برگزاری کارگاه آموزشی برای یادگیری موفق زبان آلمانی
>
ارائه پکیج آموزش زبان آلمانی برای یادگیری سریع با منابع کاربردی
>
مشاوره در مورد چگونگی یادگیری موفق زبان آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ صحیح زبان آلمانی به همراه تمرین جهت یادگیری کاربردی‌تر و موثرتر
>
پشتیبانی در یادگیری زبان آلمانی و آمادگی آزمونهای معتبر و رسمی آلمانی توسط مدرسین حرفه‌ای آلمانی
N
پشتیبانی در آلمان در طول فرایند درخواست ویزا تا تبدیل ویزا به اقامت

خدمات در راستای پذیرش موفق‌آمیز کالج آلمان

N
آنالیز ایالتهای مختلف برای انتخاب مناسب‌ترین کالج‌
N
ارزیابی رزومه و انگیزه‌نامه
N
گرفتن وقت سفارت
N
معادلسازی مدارک در سایت anabin یا سازمان ZAB
N
ارسال دعوتنامه از طریق شرکت دیب
N
نوشتن، تصحیح و تمرین ارائه انگیزه‌نامه در مصاحبه ویزا در سفارت
N
نوشتن و تصحیح رزومه برای کالج و سفارت
N
پرکردن و کنترل فرم درخواست ویزا (VIDEX)
N
ارائه بیمه مسافرتی و بیمه مسئولیت (Haftpflichtversicherung) که از آلمان صادر می‌شود. داشتن این بیمه در آلمان اهمیت بسیاری دارد و در روند اخذ ویزا و خدمات درمانی شما در صورت نیاز، نقش مثبتی ایفا می‌کند.
N
تمرین و آموزش برای مصاحبه سفارت تا زمان آمادگی کامل

پشتیبانی در اخذ ویزا و اقامت کالج

N
تهیه و ارسال دعوتنامه برای متقاضی
N
انجام کلیه هماهنگی‌های لازم با مقامات آلمانی در فرایند اخذ ویزا
N
تعیین وقت سفارت آلمان در تهران از آلمان
N
تکمیل فرمهای ویزای کالج
N
آمادگی برای مصاحبه در سفارت آلمان در طول روند درخواست ویزا
N
روشن ساختن مسائل احتمالی مربوط به درخواست ویزا در صورت امتناع سفارت از دادن اطلاعات یا مدارک و یا درخواست مدارک اضافی
N
هماهنگی دریافت مشاوره حقوقی از شرکای ما در هنگام رد درخواست ویزا
N
اخذ ویزای کالج و انجام کلیه مراحل مربوطه
N
تبدیل ویزا به اجازه اقامت در آلمان

این پکیج در۵ قسط همراه با پیشرقت کار شما قابل پردخت است

پرداخت به یورو  شامل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

قسط اول: ۱۵۰۰ یورو – آغاز

قسط دوم: ۵۰۰ یورو – اسناد آماده

قسط سوم: ۵۰۰ یورو – پذیرش کالج

قسط چهارم: ۱۵۰۰ یورو – بعد از ویزا

قسط پنجم: ۲۰۰۰ یورو – بعد از دریافت اقامت

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

قسط اول: ۱۵۰۰ یورو – آغاز

قسط دوم: ۵۰۰ یورو – اسناد آماده

قسط سوم: ۵۰۰ یورو – پذیرش کالج

قسط چهارم: ۱۵۰۰ یورو – بعد از ویزا

قسط پنجم: ۲۰۰۰ یورو – بعد از دریافت اقامت

پرداخت به یورو  شامل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

* خاطرنشان می‌سازد که هزینه‌های اداری مانند هزینه سفارت و هزینه‌های ترجمه جزو پکیج‌های ویزا نمی‌باشند.

* امکان پرداخت در ایران و آلمان وجود دارد!

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

ورود شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

ورود شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان