// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Select Page

شرکت متخصصین مشاور «دیب» – آلمان و ایران

پکیج‌های اخذ ویزا و اقامت در آلمان

تیم شرکت دیب در راستای زندگی موفق در آلمان، پشتیبان شماست

خدمات پکیج

کالج

آمادگی برای شروع کالج در آلمان

N
ارائه لیستی از مدارک موردنیاز به متقاضی به منظور شروع فرایند درخواست
N
ارائه گزارش منظم و مستمر از پیشرفت فرایند به متقاضی
N
مشاوره عمومی در مورد مسائل مربوط به موضوعات
N
تحلیل و آنالیز ایالتی و مشاوره در مورد کالج‌ها و بازار کار
N
بررسی و انجام پروسه معادل سازی مدارک تحصیلی

کارگاه‌‌ها و مشاوره تخصصی در راستای موفقیت در کالج آلمان

N
برگزاری کارگاه آموزشی برای یادگیری موفق زبان آلمانی
>
ارائه پکیج آموزش زبان آلمانی برای یادگیری سریع با منابع کاربردی
>
مشاوره در مورد چگونگی یادگیری موفق زبان آلمانی
N
برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ صحیح زبان آلمانی به همراه تمرین جهت یادگیری کاربردی‌تر و موثرتر
>
پشتیبانی در یادگیری زبان آلمانی و آمادگی آزمونهای معتبر و رسمی آلمانی توسط مدرسین حرفه‌ای آلمانی
N
پشتیبانی در آلمان در طول فرایند درخواست ویزا تا تبدیل ویزا به اقامت

خدمات در راستای پذیرش موفق‌آمیز کالج آلمان

N
آنالیز ایالتهای مختلف برای انتخاب مناسب‌ترین کالج‌
N
ارزیابی رزومه و انگیزه‌نامه
N
گرفتن وقت سفارت
N
معادلسازی مدارک در سایت anabin یا سازمان ZAB
N
ارسال دعوتنامه از طریق شرکت دیب
N
نوشتن، تصحیح و تمرین ارائه انگیزه‌نامه در مصاحبه ویزا در سفارت
N
نوشتن و تصحیح رزومه برای کالج و سفارت
N
پرکردن و کنترل فرم درخواست ویزا (VIDEX)
N
ارائه بیمه مسافرتی و بیمه مسئولیت (Haftpflichtversicherung) که از آلمان صادر می‌شود. داشتن این بیمه در آلمان اهمیت بسیاری دارد و در روند اخذ ویزا و خدمات درمانی شما در صورت نیاز، نقش مثبتی ایفا می‌کند.
N
تمرین و آموزش برای مصاحبه سفارت تا زمان آمادگی کامل

پشتیبانی در اخذ ویزا و اقامت کالج

N
تهیه و ارسال دعوتنامه برای متقاضی
N
انجام کلیه هماهنگی‌های لازم با مقامات آلمانی در فرایند اخذ ویزا
N
تعیین وقت سفارت آلمان در تهران از آلمان
N
تکمیل فرمهای ویزای کالج
N
آمادگی برای مصاحبه در سفارت آلمان در طول روند درخواست ویزا
N
روشن ساختن مسائل احتمالی مربوط به درخواست ویزا در صورت امتناع سفارت از دادن اطلاعات یا مدارک و یا درخواست مدارک اضافی
N
هماهنگی دریافت مشاوره حقوقی از شرکای ما در هنگام رد درخواست ویزا
N
اخذ ویزای کالج و انجام کلیه مراحل مربوطه
N
تبدیل ویزا به اجازه اقامت در آلمان

این پکیج در۵ قسط همراه با پیشرقت کار شما قابل پردخت است

پرداخت به یورو  شامل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

۶۲۰۰ یورو

بهای خدمات ذکرشده در این پکیج:

۶۲۰۰ یورو

پرداخت به یورو  شامل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف میباشد.

پرداخت در ۷ روز شامل ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف می‌باشد.

انتقال پول از ایران در این پکیج بدون هزینه میباشد (به ارزش  ۱۰۰۰ یورو کارمزد صرافی).

* خاطرنشان می‌سازد که هزینه‌های اداری مانند هزینه سفارت و هزینه‌های ترجمه جزو پکیج‌های ویزا نمی‌باشند.

* امکان پرداخت در ایران و آلمان وجود دارد!

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

روند زندگی موفق در آلمان

شرکت دیب در سه مرحله تا اخذ موفق ویزای آلمان پشتیبان شماست

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

مرحله اول

مشاوره فردی

و تعیین مسیر

تعیین بهترین مسیر شما به آلمان

و

انتخاب مناسب‌ترین پکیج

i

مرحله دوم

اقدام و دریافت

ویزا

آماده‌سازی زندگی موفق در آلمان

و

دریافت ویزا

N

مرحله سوم

زندگی موفق

در آلمان

وردو شما به آلمان

و

شروع زندگی موفق شما در آلمان