ترجمه رسمی نوشتاری و تایید مدارک فارسی و آلمانی

ترجمه قابل اطمینان از دو زبان آلمانی و فارسی.

نغمه حسینی
Mitgliedslogo_BDÜ

ما به شما ترجمه رسمی از دو زبان آلمانی و فارسی را عرضه میکنیم. شما همچنان میتوانید از خدمات ترجمه فوری ما استفاده کنید.

خدمات مترجمی ما تنها به دو زبان فارسی و المانی محدود میشود. به همین جهت دارای تبحر بسیار در ترجمه موضوعات متفاوت میباشیم.

ما از پشتیبانی تیم دیب و درصورت لزوم از شبکه ایی گسترده در امر ترجمه برخوردار هستیم. قلب تیم ترجمه ما نغمه حسینی، مترجم رسمی ما میباشد.

نغمه حسینی دارای بیش از ۱۵ سال تجربه مترجمی بین دو زبان و فرهنگ آلمانی و فارسی میباشد. از همین رو با شناخت و درک فرهنگ این دو کشور قادر به انتقال ظرافت ها و معانی لغات به فرهنگ دیگر میباشد.

نغمه حسینی عضوی از مترجمین انجمن فدرال مترجمان شفاهی و کتبی میباشد. لینک، شما را به صفحه مشخصات وی ارجاع میدهد.

ما پذیرای هر گونه چالشی میباشیم و وظایفی هر چند سخت را برعهده میگیریم.

تجربه ما در زمینه ترجمه:

 • تبادل  زبان و فرهنگ به صورت مکتوب
 • متون حقوقی
 • اسناد و مدارک اقتصادی
 • بومی سازی متون تبلیغاتی
 • دستورالعمل ها
 • مدارک رسمی، ماند ‌گواهی و پایان نامه ها
 • ترجمه محصولات فرهنگی مانند فیلم ها ، نمایشنامه ها و محصولات ادبی

برای جواب هر چه سریعتر به استعلام شما اسکن یا عکسی از مدارک خود برای ما ارسال فرمایید تا قیمت و تاریخ تحویل قطعی آن را برای شما مشخص کنیم.

برای متقاضیان ایرانی دانشجویی تعرفه های مناسب تری در نظر گرفته شده،‌چرا که ما از فشار اقتصادی موجود آگاه هستیم.

برای تماس با مترجم ما، خانم نغمه حسینی با ایمیل،‌ تلفن ثابت و همراه زیر تماس حاصل فرمایید:

 • ایمیل: hosseini@diberatung.de
 • تلفن ثابت: ۰۰۴۹۴۰۳۲۹۶۴۸۱۵
 • تلفن همراه: ۰۰۴۹۱۷۶۸۵۶۲۸۹۰۲ (همچنین واتس اپ)
ما به شما ترجمه رسمی از دو زبان آلمانی و فارسی را عرضه میکنیم. شما همچنان میتوانید از خدمات ترجمه فوری ما استفاده کنید.

خدمات مترجمی ما تنها به دو زبان فارسی و المانی محدود میشود. به همین جهت دارای تبحر بسیار در ترجمه موضوعات متفاوت میباشیم.

ما از پشتیبانی تیم دیب و درصورت لزوم از شبکه ایی گسترده در امر ترجمه برخوردار هستیم. قلب تیم ترجمه ما نغمه حسینی، مترجم رسمی ما میباشد.

Mitgliedslogo_BDÜ

نغمه حسینی دارای بیش از ۱۵ سال تجربه مترجمی بین دو زبان و فرهنگ آلمانی و فارسی میباشد. از همین رو با شناخت و درک فرهنگ این دو کشور قادر به انتقال ظرافت ها و معانی لغات به فرهنگ دیگر میباشد.

نغمه حسینی عضوی از مترجمین انجمن فدرال مترجمان شفاهی و کتبی میباشد. لینک، شما را به صفحه مشخصات وی ارجاع میدهد.

ما پذیرای هر گونه چالشی میباشیم و وظایفی هر چند سخت را برعهده میگیریم.

تجربه ما در زمینه ترجمه:

 • تبادل  زبان و فرهنگ به صورت مکتوب
 • متون حقوقی
 • اسناد و مدارک اقتصادی
 • بومی سازی متون تبلیغاتی
 • دستورالعمل ها
 • مدارک رسمی، ماند ‌گواهی و پایان نامه ها
 • ترجمه محصولات فرهنگی مانند فیلم ها ، نمایشنامه ها و محصولات ادبی

برای جواب هر چه سریعتر به استعلام شما اسکن یا عکسی از مدارک خود برای ما ارسال فرمایید تا قیمت و تاریخ تحویل قطعی آن را برای شما مشخص کنیم.

برای متقاضیان ایرانی دانشجویی تعرفه های مناسب تری در نظر گرفته شده،‌چرا که ما از فشار اقتصادی موجود آگاه هستیم.

برای تماس با مترجم ما، خانم نغمه حسینی با ایمیل،‌ تلفن ثابت و همراه زیر تماس حاصل فرمایید:

 • ایمیل: hosseini@diberatung.de
 • تلفن ثابت: ۰۰۴۹۴۰۳۲۹۶۴۸۱۵
 • تلفن همراه: ۰۰۴۹۱۷۶۸۵۶۲۸۹۰۲ (همچنین واتس اپ)