// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Deutsch
Select Page

درباره شرکت دیب

گروه مشاوره آلمانی – ایرانی، شرکت دیبراتونگ «دیب» در پی برقراری ارتباطات پایدار است. 

ما براین عقیده هستیم که تبادلات وارتباطات با تکیه بر اعتماد و شناخت یکدیگر به برقراری دنیایی صلح آمیزتر و بهتر می‌انجامد.

از همین رو با ایجاد شبکه های تعامل بین دو کشور آلمان و ایران همواره در پی برقراری ارتباطات جدید بین افراد و شرکت‌ها در این دو کشور هستیم.

گروه مشاوران «دیب» آموزش، خدمات ومشاوره پر باری در زمینه های شناخت کشور و فرهنگ سیاسی آلمان و ایران به شما عرضه می‌کنند.

از آنجا که محدوده فعالیت ما تنها به دو کشور آلمان و ایران خلاصه شده، در این زمینه از توانایی بالایی برخوردارهستیم. ما از کمک کارشناسان خبره بهره میگیریم و با کمک تجربه طولانی مدت خود و شبکه وسیعی از افراد توانا‌ ومعتمد، با عزمی راسخ، خدمات خود، در ایران و آلمان را‌ به شما عرضه می‌کنیم.

ما شریک مورد اعتماد شما برای رسیدن به اهداف تان در ایران و آلمان می‌باشیم.

درباره شرکت دیب

گروه مشاوره آلمانی – ایرانی، شرکت دیبراتونگ «دیب» در پی برقراری ارتباطات پایدار است. 

ما براین عقیده هستیم که تبادلات وارتباطات با تکیه بر اعتماد و شناخت یکدیگر به برقراری دنیایی صلح آمیزتر و بهتر می‌انجامد.

از همین رو با ایجاد شبکه های تعامل بین دو کشور آلمان و ایران همواره در پی برقراری ارتباطات جدید بین افراد و شرکت‌ها در این دو کشور هستیم.

گروه مشاوران «دیب» آموزش، خدمات ومشاوره پر باری در زمینه های شناخت کشور و فرهنگ سیاسی آلمان و ایران به شما عرضه می‌کنند.

از آنجا که محدوده فعالیت ما تنها به دو کشور آلمان و ایران خلاصه شده، در این زمینه از توانایی بالایی برخوردارهستیم. ما از کمک کارشناسان خبره بهره میگیریم و با کمک تجربه طولانی مدت خود و شبکه وسیعی از افراد توانا‌ ومعتمد، با عزمی راسخ، خدمات خود، در ایران و آلمان را‌ به شما عرضه می‌کنیم.

ما شریک مورد اعتماد شما برای رسیدن به اهداف تان در ایران و آلمان می‌باشیم.

گروه مشاوران دیب

مهمترین اصل گروه مشاورین دیب، اعتماد است. همکاران و شرکای دیب سالهاست که یکدیگر را می‌شناسند

زورن فایکا

موسس و مدیر عامل شرکت

بهزاد علیزاده

‌مدیریت بخش مشتریان ایران

بیرته شوبرت

‌دستیار مدیرعامل و مدیریت بخش مشتریان آلمان

نغمه حسینی

مدیریت تیم ترجمه و تحقیق

Narges Naderloo

نرگس نادرلو

روابط عمومی و مدیریت پروژٓه

کریستینه ورمز

مدیریت دفتر و پشتیبانی پرژوه

حسن محیط

‌مدیریت تیم محلی در ایران

گروه مشاوران دیب

مهمترین اصل گروه مشاورین دیب، اعتماد است. همکاران و شرکای دیب سالهاست که یکدیگر را می‌شناسند

زورن فایکا

موسس و مدیر عامل شرکت

بیرته شوبرت

‌دستیار مدیرعامل و مدیریت بخش مشتریان آلمان

بهزاد علیزاده

‌مدیریت بخش مشتریان ایران

نغمه حسینی

مدیریت تیم ترجمه و تحقیق

Narges Naderloo

نرگس نادرلو

روابط عمومی و مدیریت پروژٓه

کریستینه ورمز

مدیریت دفتر و پشتیبانی پرژوه

حسن محیط

‌مدیریت تیم محلی در ایران

شبکه ارتباطی، همکاری وعضویت‌ها

بنای موفقیت بر ارتباطات استوار میباشد. شما میتوانید به همکاران و شرکای ما اعتماد کامل کنید.

حمایت از فرهنگ و آموزش / پشتیبانی ازانجمن‌ها
در نظر ما، فرهنگ وهنر مؤلفه‌های اساسی جوامع کارآمد هستند. به همین دلیل ما ازهنرمندان و تولیداتشان حمایت کرده وآنها را با دیگر هنرمندان در آلمان مرتبط میسازیم. علاوه بر این از انجمن غیر انتفاعی Wundern über Tanawo که اجرای پروژه‌های فرهنگی غنی را ما بین ایران و آلمان عملی کرده،‌ حمایت می کنیم.

آموزش و دانش آینده را می‌سازند. برای نزدیک کردن اروپا و منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا (WANA) به یکدیگر، ما ‌از انجمن dis:orient e.V، یکی از پرتالهای پیشرو آموزشی و اطلاع‌رسانی آلمانی‌زبان درباره منطقه‌ی WANA پشتیبانی می‌کنیم.

روش کار

بنای کار ما بر اقتصاد، پایداری و اعتماد استوار است.

یکی از اهداف “دیب”،‌ شرکت خانوادگی مستقر در هامبورگ،‌ عرضه راه حل های عملی و پایدار برای شرکت هایی است که بگونه ایی در رابطه کاری با ایران و یا آلمان قرار دارند.
شناخت مشاوران “دیب” از مناطق و استانهای ایران و ایالت های آلمان شناختی است عمیق وقابل اعتماد.

رویکرد ما در قالب یک شرکت،‌ هدف گرایی، ‌عملگرایی و اقتصادی میباشد واز دید انسانی رشدی پایدار و سالم را مد نظر داریم.

از آنجایی که مدیریت شرکت به زبان فارسی احاطه دارد، باز کردن بسیاری از درها در ایران برای ما آسان تر و سریعتر میباشد. همزمان در آلمان از اعتماد و تجربه کافی برای موفقیت بهره مندیم.

تاریخ شرکت

ما متاثر از تجربه ها هستیم. ما به خود می نگریم تا دیگران را بهتر بشناسیم.

موسس و مدیر عامل شرکت “دیب”، زورن فایکا، در خانواده‌ای با سابقه‌کار ۳۰ ساله در کارآفرینی و تجارت در شهر بندری هامبورگ به دنیا آماده و رشد یافته. اولین تجربه ها در رابطه با ایران، به زمان دانشجویی وی در رشته ایران‌شناسی باز می گردد. زمانی که در ایران سفر و کار کرده و به درخواست یکی از شرکت های صنایع غذایی، مسئولیت تهیه مواد اولیه شرکت از ایران را بر عهده داشت. وی اولین سفارشات ترجمه از فارسی به آلمانی را در همان زمان دریافت میکند و به دنبال آن به نوشتن مقالات خبری و تخصصی همچنین سخنرانی برای شرکت ها و موسسه ها ی آلمانی در رابطه با ایران می پردازد.

زورن فایکا در سال ۱۳۹۲ مسئولیت ایرانگردی یکی از آژانس های مسافرتی آلمانی را بر عهده گرفته و برای این کار به تشکیل تیمی از راهنمایان ایرانی و آلمانی می پردازد.
همچنین در زمانی که مذاکرات اتمی “ برجام” به ثمررسید و ایران برای مدت زمانی از آرامشی نسبی برخوردارشد،‌ بنا بر تقاضا، فعالیت های بسیاری از قبیل برگزاری سمینار، سخنرانی، سازماندهی سفرها همچنین پروژه های مشورتی در زمینه اقتصاد در آلمان و ایران را بر عهده گرفت.

تیم مشاورتی “دیب” از سال ۱۳۹۵/۹۶با جذب همکاران بیشتر که هر کدام در رشته ای متبحر بودند کارآمد تر از گذشته، ‌ توسعه یافت. کانون تلاش تیم آلمانی- ایرانی «دیب»،‌ رشد مشترک در سایه اعتماد است.

در سال ۱۳۹۶/۹۷ “دیب” باعنوان شرکت دی براتونگ با مسیولیت محدود به ثبت رسید.

هدف ما توسعه می‌باشد واز همین رو از هرفرصت چالش‌انگیزی در زمینه فعالیت میان دو کشور ایران و آلمان استقبال می‌کنیم.