// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

فرهنگ ارتباطات و فرهنگ سازمانی

سازماندهی و برقراری ارتباط درهر گروه متاثر از فرهنگ آن گروه می‌باشد.

در این سمینار شما با مشترکات و تفاوت های دو فرهنگ آلمان و ایران آشنا می شوید و توصیه‌های عملیاتی کاربردی دریافت خواهید کرد.

در این سمینار به معرفی و بررسی فرهنگ آلمان و ایران پرداخته می‌شود. چرا که تنها پس از شناخت دقیق فرهنگ خود، قادر خواهید بود تفاوت‌های موجود در فرهنگ‌های دیگر را بشناسید. در پایان هر سمینار هر کدام از شرکت کنندگان با تنظیم «قرارداد انتقال»، نوعی قرارداد معنوی انگیزشی بین فرد شرکت کننده در سمینار و مدرس مربوطه که در راستای کمک به حصول اهداف آموزشی سمینار، ارتقاء مهارتهای آموخته شده را تضمین میکند. این «قرارداد انتقال» مبنای بحث های آتی پیرامون ارزیابی میزان موفقیت سمینار و در صورت لزوم اصلاح آن خواهد بود.

محتوی سمینار

 • فرهنگ چیست و چگونه عملکرد وارتباطات ما را شکل میدهد؟
 • هدف از آموزش فرهنگی چیست؟
 • تیم چیست و آرمان یک تیم چند فرهنگی در چیست؟
 • تصویراز خود (Self-Image) آلمانی و ایرانی چیست؟
 • روش برقراری ارتباط در ایران و آلمان
 • معیارهای مدیریت صحیح و یک کارمند خوب در ایران و آلمان چیست؟
 • چگونه شرکای خوبی در ایران و آلمان پیدا کنم؟
 • مشکلات رایج در تیم ها در ایران و آلمان
 • انتظارات معمول شرکت‌های آلمانی و ایرانی در ایران و آلمان
 • متدهای «انتقال» قابل ارزیابی سمینار در مسائل روزمره

این سمینار در ۲ روز ارائه می‌گردد، که در صورت تمایل کوتاهتر یا فشرده‌تر و با بررسی موضوعات خاص مورد نظر شما نیز قابل ارائه می‌باشد.

قابل توسعه با موضوعات زیر:

 • مذاکره در موقعیت‌ها و شرایط چند فرهنگی
  • آلمانی‌ها در ایران
  • ایرانی‌ها در آلمان
 • ارزیابی و مشاوره جهت بهبود وضعیت تیم خود در ایران
زورن فایکا

زورن فایکا

مؤسس و مديرعامل شرکت

ایرانشناس، مشاور، ‌دانشجوی دکترا

همکار و مشاور وزارت اقتصاد آلمان در امور مربوط به ایران. با بیش از ۱۵ سال سابقهٔ فعالیت مستمر بین ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف آکادمیک و اقتصادی مانند ارائهٔ مشاورهٔ به شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار آلمان.