// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

مشاوره تخصصی دریافت ویزای ایران

پشتیبانی کامل در روند دریافت ویزا و مشاورهٔ حرفه‌ای در مورد مدیریت دائمی ویزاهای چندبار ورود (مالتیپل)

از آنجایی که ویزا برای کشورها نقش کنترلی مهمی ایفا می‌کند، برای درخواست دهندگان اغلب یک چالش بروکراسی و اداری محسوب می‌شود. ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان سیاست‌های صدور ویزای خود را بر مبنای شرایط حاکم بر کشور تعیین می‌کند که البته هراز گاهی در ساختار و فرآیند آن اصلاحاتی صورت می‌گیرد که می‌تواند منجر به سردرگمی در روند تقاضای ویزا شود. علاوه بر این با توجه به وجود انواع متقاوت ویزا، شرایط دریافت و عوامل منتج به عدم موافقمت با درخواست ویزا نیز می‌تواند متفاوت باشد.

برای اشخاصی که دائم در سفر هستند و مدام به ویزاهای یک یا چند بار ورود نیاز دارند،  مدیریت دائمی تقاضا و دریافت ویزا امری ضروری است.

خدمات شرکت «دیب»:

  • ارزیابی نوع ویزای شما و مشاوره دریافت ویزا
  • پستیبانی دریافت انواع ویزای فردی و گروهی:
  • ویزای توریستی
  • ویزای تجاری و کاری
  • ویزای ژورنالیستی
  • ویزای تحصیلی و تحقیقاتی
  • بررسی، مشاوره و اصلاح مدارک درخواست ویزا
  • مشاوره در خصوص روش‌ها و راه‌های ممکن برای دریافت ویزا
  • مشاوره مدیریت دائمی ویزا

روند مشاوره
شیوهٔ کار ما صادقانه و شفاف است! بدین صورت که شما در ابتدا وضعیت و هدف خود را برای ما شرح می‌دهید، سپس ما بر اساس اطلاعات دریافتی و مشورت با وکلای باتجربهٔ خود میزان احتمال دریافت ویزای مورد نظر را بررسی و اعلام می‌کنیم. چنانچه شانس دریافت ویزا برای شرایط شما کم باشد، راه حل‌های عملی ممکن جهت بهبود وضعیت را ارائه می دهیم. در صورتی که میزان احتمال موافقت با ویزای شما بسیار کم باشد، این مسئله در ابتدای کار به شما اعلام شده و ادامهٔ مشاوره انجام نمی‌پذیرد.

پس از تصمیم به درخواست ویزا، ادامهٔ پروسه بنابر نوع ویزای درخواستی، تفاوت خواهد بود. اگرچه اساسا روند درخواست و دریافت ویزای ایران در دو مرحلهٔ کلی انجام می‌شود:

قدم اول: ثبت درخواست برای دریافت کد رفرنس ویزا

قدم دوم: ثبت تقاضای ویزا با کد رفرنس موجود ‌

بسته به شرایط، روش‌ها و گزینه‌های مختلفی برای اخذ به موقع ویزا وجود دارد. «دیب» آمادهٔ ارائهٔ خدمات مشاوره‌ایی تخصصی در این زمینه می‌باشد.

تجربه شرکت «دیب»
با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و شبکه‌ٔ ارتباطی پرتوان در آلمان و ایران، موفق به اخذ ویزا برای افراد و گروه‌های متفاوت با شرایط متفاوت می‌باشیم.

زورن فایکا

زورن فایکا

مؤسس و مديرعامل شرکت

ایرانشناس، مشاور، ‌دانشجوی دکترا

همکار و مشاور وزارت اقتصاد آلمان در امور مربوط به ایران. با بیش از ۱۵ سال سابقهٔ فعالیت مستمر بین ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف آکادمیک و اقتصادی مانند ارائهٔ مشاورهٔ به شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار آلمان.