Select Page

مشاوره در امر ویزا برای کشور ایران

پشتیبانی کامل برای تهیه ویزا و مشاوره سودمند در مورد دریافت ویزاهای پی در پی.

برای کشورها ویزا نقش کنترل‌کننده را ایفا می‌کند، برای اشخاصی که به یک ویزا نیاز دارند اما این یک چالش اداری است. مانند تمام کشور های دنیا ایران هم سیاست صدور ویزای خود را بر اساس شرایط موجود بنا کرده که البته هر از گاهی درساختار و فرآیند آن اصلاحاتی صورت می‌گیرد که می‌تواند سر در گمی در روند تقاضای ویزا را با خود به همراه داشته باشد. علاوه بر این انواع متفاوت ویزا شرایط خاص خود را طلب می‌کنند، همچنین یک عامل خارجی می‌تواند شرایط را برای تقاضای ویزا سخت‌تر کند.

برای اشخاصی که دایم در سفر هستند و به ویزاهای یک بار و یا چند بار وابسته هستند مدیریت دایمی تقاضا و دریافت ویزا امری ضروری است.

خدمات شرکت «دیب»:

 • ارزیابی و مشاوره درخواست ویزای شما
 • پستیبانی جهت دریافت مدل های مختلف ویزا برای
 • فرد یا گروه
 • ویزای توریستی
 • ویزای مسافرتی
 • ویزای خبرنگاری
 • ویزای تحصیلی و تحقیقی
 • مشاوره برای امکانات متفاوت و راه های تهیه ویزا
 • مشاوره جهت مدیریت دریافت ویزا های پی در پی

روش کار
ما صادقانه و شفاف عمل می‌کنیم. ما تقاضا و شانس شما برای دریافت ویزا را بررسی کرده، اگر بنا بر تجربه خوداحتمال دریافت ویزا اندک بود، آن را برای شما توضیح داده و گزینه‌های موجود برای بهبود شانس شما بررسی خواهیم کرد. ما درخواست ویزایی که شانس موفقیت آن کم باشد را توصیه نمی‌کنیم.

روند کاری
در ابتدا قصد و وضعیت خود را برای ما توضیح دهید. ما بنا بر وضعیت شما، شانس شما برای دریافت ویزا بررسی می‌کنیم. روند بررسی هر ویزا بنا بر نوع آن متفاوت است. روند دریافت ویزا از جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله خلاصه می‌شود.

 1. اولین قدم درخواست شماره مرجع ویزا می‌باشد.
 2. در مرحله دوم، ‌درخواست ویزا با شماره مرجع ویزا انجام می‌شود.

البته بسته به شرایط، روش‌ها و گزینه‌های مختلفی برای اخذ موفقیت‌آمیز و به موقع ویزا وجود دارد. شما می‌توانید از خدمات مشاوره‌ایی ما در این بخش استفاده نمایید.

تجربه شرکت «دیب»
با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و شبکه‌ای پرتوان در آلمان و ایران، ما موفق به اخذ ویزا برای افراد و گروه‌های متفاوت با شرایط متفاوت شده‌ایم.