// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

مشاوره ارتباطات

برقراری ارتباط استراتژیک کلید موفقیت و شرط ضروری پایداری است!

به انجام رساندن موفقیت آمیز فعالیت‌های متعدد بین آلمان و ایران یک چالش چند جانبه است که شانس‌ها و ریسک‌های بسیاری به همراه دارد. در این راستا ارتباط داخلی و خارجی مؤلفهٔ اصلی موفقیت پایدار به شمار می‌رود.

«دیب» شما را در توسعه و اجرای ارتباطات موفق پشتیبانی می کند. تمرکز اصلی ما بر نیروی انگیزشیِ هویت‌ساز یک شرکت (Purpose) و روش‌های کارآمد ارتباطات درون و برون سازمانی آن است، تا بدینوسیله توان به‌دست‌آمده را متناسب با اهداف تعیین شده، به ارتباطات خارجی استراتژیک و موفق‌ تبدیل کنیم. بنابراین برقراری و حفظ روابط مثبت با گروه‌های هدف، عوامل مربوطه و شرکا امر بسیار مهمی است تا بدین‌وسیله در صورت لزوم، ایجاد ارتباطی پربار در زمان کوتاه میسر باشد.

اهمیت این مسئله بویژه در شرایط بحرانی است، چرا که واکنش‌های تحت استرس اغلب منجر به آسیب‌های بزرگ می‌شوند، این در حالیست که با اقدامات سنجیده می‌توان مانع از ضررهای احتمالی شد. در این راستا خرسند خواهیم بود از همراهی شما در تهیه و تنظیم استراتژی ارتباطات مناسب بوسیلهٔ تجزیه و تحلیل ریسک‌های موجود و ارائهٔ توصیه‌های کاربردی عملیاتی.

اصل اساسی در خدمات ما بهره‌گیری عملی شما از همکاری با ماست! از این رو پشتیبان شما هستیم با توصیه‌های کاربردیِ قابل اجرا و هدایت مستمر ارتباطات شما در مقابل رقبا.

 

خدمات شرکت «دیب»:

 • تهیه و تنظیم «هدف کسب و کار»: با در نظرگرفتن یک هدف اجتماعی، به شرکت و همکاران خود هویتی هدفمند می‌دهید.
 • تحلیل و ارتقا ارتباطات داخلی بویژه در تیم‌های چند‌‌-فرهنگی
  • ارتباطات بین همکاران: ایجاد فرهنگ تیمی چند-فرهنگی
  • ارتباطات مدیریتی: استفاده از نقاط قوت فرهنگ مدیریتی
  • ارتباطات استراتژیک به عنوان قسمتی از Change Management: تغییر و تحول در سازمان خود را به فرهنگ سازمانی تبدیل کنید.
 • مدیریت برند: ایجاد و حفظ وجههٔ برند در میان رقبای اصلی
  • متقاعد کردن کنشگران کلیدی در آلمان و ایران
  • جنبه‌های فرهنگی وجههٔ برند در آلمان و ایران
  • ارتباطات بحران
 • ارائهٔ برنامه‌های مختلف در آلمان و ایران: اجرای سیستماتیک و آگاه به مسائل فرهنگی
 • مشاوره مدیریت یا همراهی مذاکرات آلمانی–ایرانی: از تجربیات ما در سبک‌های مختلف مذاکره در مذاکرات خود بهره‌مند شوید!

در صورت تمایل به دریافت خدمات مشاوره «دیب» لطفا با ما تماس بگیرید!

پس از یک جلسه مشاوره رایگان جهت آشنایی، روند کار اصولی خود را به منظور بررسی و تحلیل مسئلهٔ پیش روی شما و نیز تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، آغاز می‌نماییم.

تجربه شرکت «دیب»
با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و تخصص آکادمیک و توسعه مداوم آگاهی‌های خود ارائه‌دهندهٔ خدمات مشاوره موفق ارتباطات به اشخاص و مؤسسات آلمانی و ایرانی بوده‌ایم.

زورن فایکا

زورن فایکا

مؤسس و مديرعامل شرکت

ایرانشناس، مشاور، ‌دانشجوی دکترا

همکار و مشاور وزارت اقتصاد آلمان در امور مربوط به ایران. با بیش از ۱۵ سال سابقهٔ فعالیت مستمر بین ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف آکادمیک و اقتصادی مانند ارائهٔ مشاورهٔ به شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار آلمان.