Select Page

مشاوره در خصوص ارتباطات

برقراری ارتباط استراتژیک کلید موفقیت است و این یک شرط ضروری برای پایداری است.

کار موفقیت‌آمیز بین آلمان و ایران چالشی چند جانبه است و شانس‌ها و ریسک‌های بسیاری به همراه دارد. مؤلفه اصلی موفقیت پایدار ارتباطات داخلی و به خصوص خارجی است.

«دیب» شما را در توسعه و اجرای ارتباطات موفق پشتیبانی می کند. ما اهمیت ویژه‌ای می‌دهیم به نیروی انگیزه برانگیز و هویت‌ساز «مقصود وجود شرکت» (purpose) و روش‌های کارآمد ارتباطات داخل شرکت و یا سازمان شما، تا نیروی به دست آمده طبق اهداف شما به ارتباطات راهبردی و موفق‌آمیز تبدیل شود. برقراری روابط مثبت و حفظ آن با گروه‌های مورد نظر، عوامل مربوط و پارتنرها و در صورت لزوم ارتباطی پر بار در کوتاه زمان از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد.

این مسیله بخصوص در شرایط حاد و بحرانی حایز اهمیت است چرا که عکس العمل های متاثر از فشار روحی و جسمی اغلب باعث آسیب می‌شوند، در حالی که اعمال خردمندانه سازنده و باز دارنده ضرر‌ها می‌باشند. در این رابطه خوشحال می شویم که یک استراتژی ارتباطی مناسب با شما تهیه کنیم که در صورت لزوم‌، شامل تحلیل ریسک ارتباطی و توصیه‌های لازم برای اقدام بنا بر وضعیت موجود میباشد،‌به گونه ای که در تنگناها به راه حل های بررسی شده رجوع کنیم.

اصل برای ما سود واقعی شما از همکاری با ما می‌باشد. برای اطمینان از این امر از شما با توصیه های ملموس و قابل اجرا و در صورت لزوم هدایت فعالانه ارتباطات شما در مقابل بازیگران ذی ربط پشتیبانی می‌کنیم.

برای تضمین کاری با کیفیت بالا در صورت لزوم با شرکا و معتمدین خارجی همکاری خواهیم کرد.

خدمات شرکت «دیب» برای شما:

 • ایجاد طرح «هدف کسب و کار»: با یک هدف اجتماعی شما به شرکتتان و اعضای آن هویتی هدفمند میدهید.
 • تحلیل و ارتقا ارتباطات داخلی شما بخصوص در تیم‌های چند‌فرهنگی
  • ارتباط بین همکاران: فرهنگ ملموس تیم چند فرهنگی را بوجود آورید.
  • ارتباطات رهبری: از نقاط قوت فرهنگ حساس رهبری فرهنگی استفاده کنید.
  • ارتباطات استراتژیک به عنوان قسمتی از Change Management: تغییر و تحول د ر سازمان خود را به فرهنگ سازمانی تبدیل کنید.
 • مدیریت شهرت: ایجاد و حفظ شهرت در میان بازیکنان اصلی
  • متقاعد کردن بازیکنان کلیدی در آلمان و ایران
  • جنبه‌های فرهنگی تصویر و تصویر برند در آلمان و ایران
  • ارتباطات بحران
 • مجری گری مراسم در آلمان و ایران: یک مجریگری سیستماتیک و فرهنگی حساس از نقاط قوت سبک های مختلف ارتباطی برای دستیابی به اهداف مشترک به طور مؤثر استفاده می کند.
 • مشاوره در خصوص هدایت و یا همراهی مذاکرات المانی–ایرانی: از تجربیات ما در سبک‌های مختلف مذاکره در مذاکرات خود بهره‌مند شوید.

اگر مایل به دریافت خدمات مشاوره میباشید با ما تماس برقرار کنید. پس از یک جلسه مشاوره رایگان جهت آشنایی، به کار به صورت سیستماتیک ادامه میدهیم تا موضوع مورد نظر شما را در زمانی کوتا بررسی کرده و اقدامات لازم را اتخاذ کنیم. سپس شما را در پیاده سازی و ارزیابی موفقیت به دست آمده پشتیبانی خواهیم کرد.

تجربه شرکت «دیب»
ما امروز با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و تخصص آکادمیک و توسعه مداوم سطح آگاهی‌های خود خدمات مشاوره موفقیت‌آمیزی در رابطه با ارتباطات به اشخاص و موسسات آلمانی و ایرانی ارایه کرده‌ایم.