// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

مشاورهٔ کشورشناسی جهت ورود به بازار

ورود به بازار جدید همواره با ریسک‌هایی همراه است. ما با شناخت صحیح از کشور راه را به شما نشان خواهیم داد.

بررسی ارزش ورود به بازار و تهیه یک استراتژای پایدار اولین سنگ‌بنای موفقیت شما خواهد بود. با برنامه‌ریزی فرآیند ورود به بازار و با در نظرگرفتن عوامل اجتماعی و مشخصه‌های کشور موردنظر، همراه و پشتیبان شما خواهیم بود. بدین ترتیب دید جامعی بدست خواهید آورد که اساس تصمیم‌گیری شما در باب ورود یا عدم ورود به بازار و در صورت وجود تمایل به انجام این کار، استراتژی راهبردی خواهد بود برای ادامهٔ راه.

ارزیابی مسئله
پیش از سرمایه گذاری در تهیهٔ استراتژی ورود به بازار، ابتدا می‌توانید از مشاورهٔ جامع و دقیق «دیب» در خصوص مسئلهٔ مورد‌نظر خود بهره بگیرید. این مشاوره در برگیرندهٔ اطلاعاتی‌ست که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری شما باشد که آیا انجام این کار برای هدف شما ضروریست؟ در این صورت وسعت و نحوهٔ انجام آن چگونه خواهد بود.

مشاورهٔ شناخت کشور‌های آلمان و ایران در راستای تهیهٔ استراتژی ورود با بازار
عموما تجزیه و تحلیل بازار بر پایهٔ انجام یک متاآنالیز با استفاده از منابع ثانویه مانند آنالیزهای از قبل موجود و یا از اطلاعات آماری قابل دسترس همگانی صورت می‌پذیرد. لیکن این روش در برخی از موارد وضعیت دسترسی به اطلاعات معتبر را به شدت محدود می‌کند. علاوه بر این اغلب فقط داده‌های اقتصادی در نظر گرفته و بررسی می‌شوند. با وجود اهمیت ویژهٔ داده‌های اقتصادی، تجربه نشان داده است که توجه به مشخصه‌های خاص کشوری، اجتماعی و فرهنگی در رسیدن به موفقیت‌ نقش بسزایی ایفا می‌کند.

بنابراین ما تحقیق اولیه در جهت پاسخ به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تهیهٔ استراتژی ورود به بازار شما را انجام داده و سایر جنبه‌هایی که ممکن است بر بازار هدف شما تاثیر داشته باشند را نیز شناسایی کرده و بررسی می‌نماییم.

برای اینکار تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در رابطه با موضوع شما بررسی کرده و در صورت تمایل سناریوهای مختلف را تهیه و ارائه می‌نماییم. 

ما اطلاعات خود را از تحقیقات علمی، گزارش‌های عمومی (در دسترس همگانی) و در صورت امکان گزارش‌ها و آنالیزهای غیرعمومی و از منابع دست اول به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فارسی گرداوری می‌کنیم. طبقه‌بندی صحیح این اطلاعات شناخت درستی به دست می‌دهد که ارزیابی‌های معتبر را ممکن می‌سازد.

یکی از اصل‌های مهم برای ما مثمرثمر بودن مشاورهٔ ارائه شده برای شما است. ما در جهت دستیابی به این اصل مهم، اهمیت ویژه‌ای برای اظهارات معتبر، آماده سازی گزارشات و شرح و ارائهٔ صریح آن قائل هستیم تا بدین وسیله شما بتوانید به راحتی به یک شناخت کلیدی در باب مسئلهٔ خود دست پیدا کنید. این مسئله در خصوص قابل‌فهم بودن تحقیقات و مستندات و ارزیابی صحیح از میزان اعتبار اظهارات نیز صدق می‌کند تا بدین صورت همواره از اینکه تجزیه و تحلیل شما بر چه اساسی است و چقدر قابل اطمینان است مطلع باشید.

لازم به ذکر است که در راستای تضمین کیفیت بالای کار خود در صورت لزوم از همکاری و همراهی شرکای مورد‌اعتماد برون‌سازمانی خود نیز بهره‌مند خواهیم شد.

جنبه‌های مختلف مشاورهٔ کشورشناسی شرکت «دیب» در راستای استراتژی ورود به بازار

 • توصیف بازار، در صورت نیاز بخش‌های مختلف بازار
 • توصیف گروه(های) مورد نظر
 • توصیف گروه های هدف
 • بررسی عوامل اجتماعی در طریقهٔ ورود به بازار و پخش محصولات
 • تجزیه و تحلیل جامع رقبا و جایگاه فعالان بازار
 • رفتار رقبا
 • تجزیه و تحلیل بنگاه‌های (اقتصادی) مختلف
 • تجزیه و تحلیل شاخه‌های اقتصادی و مشتریان
 • بررسی عوامل اجتماعی در طراحی محصول
 • بررسی عوامل اجتماعی در قیمت گذاری
 • بررسی عوامل اجتماعی در زمانبندی ورود به بازار
 • عوامل خاص کشوری در تبلیغ محصول
 • تجزیه و تحلیل چرخهٔ محصول، با در نظرگرفتن مسائل خاص کشوری
 • تجزیه و تحلیل پتانسیل بازار
 • ارائهٔ برآیند توسط آنالیز SWOT یا Portfolio
 • توصیه‌های کاربردی و راهبردی

قابل توسعه بوسیلهٔ:

 • تجزیه و تحلیل جامع چهارچوب حقوقی و سیاسی
 • تحولات اجتماعی مرتبط
 • تحولات طبیعی و عوامل مؤثر

در صورت تمایل به دریافت خدمات مشاورهٔ «دیب»، لطفا با ما تماس بگیرید!

پس از یک جلسه مشاورهٔ رایگان جهت آشنایی، برای جلوگیری از اتلاف وقت، روند کار اصولی خود را به منظور بررسی و تحلیل مسئلهٔ پیش روی شما و نیز تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، آغاز می‌نماییم.

تجربیات و تعهدات شرکت «دیب»:

با بیش از ۱۵ سال تجربهٔ عملی، تخصص آکادمیک و توسعه مداوم اطلاعات خود و نیز با روابط حسنه با آژانس‌های ایرانی و آلمانی تا کنون موفق به ارائهٔ خدمات مشاوره‌ای مطمئن در جهت تهیهٔ استراتژی ورود به بازار بوده‌ایم. ما تخصص خود را تنها به یک زمینهٔ اقتصادی خاص محدود نمی‌کنیم، بلکه بر این باوریم که بایستی توانمندی و مهارت خود را در راه تسهیل دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز ما‌بین ایران و آلمان و نیز امکان ارزیابی معتبر آنها بکارگیریم.

زورن فایکا

زورن فایکا

مؤسس و مديرعامل شرکت

ایرانشناس، مشاور، ‌دانشجوی دکترا

همکار و مشاور وزارت اقتصاد آلمان در امور مربوط به ایران. با بیش از ۱۵ سال سابقهٔ فعالیت مستمر بین ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف آکادمیک و اقتصادی مانند ارائهٔ مشاورهٔ به شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار آلمان. 

بیرته شوبرت

بیرته شوبرت

نایب‌رئیس شرکت و مدیریت بخش آلمان

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت با تخصص در توسعه منابع انسانی و مربیگری روانشناسی سیستماتیک
آلمانی، انگلیسی و در حال یادگیری زبان فارسی

سابقهٔ مدیریت بخش توسعه منابع انسانی در یکی از بزرگترین بانک‌های آلمان،‌ مدیریت شرکت بازرگانی در هامبورگ. در حال حاضر قائم‌مقام شرکت «دیب» و مسئول بخش مراجعین آلمانی.