Select Page

مشاوره در خصوص کشورشناسی برای ورود به بازار

ورود به بازاری جدید همیشه با ریسک همراه است. ما با شناخت صحیح از کشور راه را به شما نشان خواهیم داد.

بررسی تصمیم برای ورود به بازار و سپس تهیه استراتژای مطمئن جهت ورود به بازار اولین عوامل تعیین‌کننده موفقیت شما هستند. شما میتوانید از حمایت ما در فرآیند برنامه ریزی برای ورود به بازار با در نظر گرفتن عوامل خاص کشوری و اجتماعی، برخوردار شوید. بدین ترتیب شما میتوانید با اطمینان خاطر درباره ورود یا عدم ورود به بازار مورد نظر خود و نهایتا راهبردی که راهنمای شما باشد، تصمیم گیرید.

بررسی مورد
قبل از صرف هزینه به روی استراتژی ورود به بازار می‌توانیم با یک مشاوره جامع با توجه به سوال‌های شما، زمینه ایی محکم برای تصمیم‌گیری در باره ضرورت انجام تحلیل بازار و در صورت نیاز وسعت آن فراهم کنیم.

مشاوره در جهت بهتر شناختن کشور و راهبرد ورود به بازار
راهبرد‌های ورود به بازار به طور معمول بر مبنای تحلیل جامع منابع ثانویه از قبیل تحلیل‌ها یا آمارهای موجود است. در برخی موارد در صورت عدم اطلاعات کافی اطمینان به داده های موجود را محدود می‌کند. این در حالی است که داده‌های اقتصادی محوریت اصلی تحلیل را تشکیل میدهند. با این همه، تجربه نشان داده که توجه به عوامل کشوری، اجتماعی و فرهنگی در رسیدن موفقیت‌آمیز به هدف نقش به سزایی دارا هستند.

ما همچنین روی جنبه‌های خاص کشور تمرکز کرده، در رابطه با سوالات اجتماعی و فرهنگی شما، در رابطه با استراتژی ورود به بازار، تحقیقات سیستماتیک اولیه انجام داده و همزمان دیگر حوزه هایی که تاثیر بر بازار مورد هدف شما خواهند داشت را در نظر خواهیم گرفت.

برای اینکار تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در رابطه با موضوع شما بررسی کرده و در صورت درخواست سناریوهای مختلفی را تهیه می‌کنیم.

ما اطلاعات خود را از زبان های آلمانی، انگلیسی و فارسی، از کارهای علمی، از گزارش‌های عمومی و در صورت امکان گزارش‌ها و تحلیل‌های غیر عمومی و همچنین دست اول به دست می‌آوریم. دسته‌بندی صحیح این اطلاعات ارزیابی معتبری را ممکن می‌سازند.

یکی از معیارهای مهم برای ما کارایی بودن مشاوره ما برای شما است. برای مطمئن بودن از این موضوع ارزش زیادی برای اظهارات قابل اطمینان و ارایه روشن و واضح آنها قا یل هستیم،‌ به گونه‌ای که شما با یک نگاه پیام اصلی را دریافت کنید. همچنین از اصول ما قابل فهم بودن تحقیقات و مستندات و ارزیابی و بررسی معتبر بودن این اظهارات می‌باشد، به طوری که شما همیشه می‌دانید که تحلیل‌ها بر چه اساس و تا چه حد قابل اطمینان می‌باشند.

برای تضمین کاری با کیفیت بالا در صورت لزوم با شرکا و معتمدین خارجی همکاری خواهیم کرد.

جنبه‌های مشاوره کشورشناسی شرکت «دیب» در خدمت استراتژی ورود به بازار

 • توضیحاتی در باره بازار و در صورت نیاز
 • بخش‌هایی از بازار
 • توصیف گروه های هدف
 • عوامل اجتماعی در فرم ورود به بازار و پخش
 • تحلیل جامع فعالان بازار و موضع و مکان آنان
 • رفتار رقبا
 • تحلیل مکانها مختلف
 • تحلیل شاخه‌های اقتصادی و مشتریان
 • عوامل اجتماعی در طراحی محصول
 • عوامل اجتماعی در تعیین قیمت
 • عوامل اجتماعی در تعیین زمان ورود به بازار
 • عوامل خاص کشوری در ارزیابی محصول
 • تحلیل چرخه محصول، خاص کشور
 • تحلیل پتنسیال بازار
 • نتیجه‌گیری با تحلیل SWOT یا Portfolio
 • توصیه هایی برای اقدام

قابل بسط توسط:

 • تحلیل جامع چهارچوب حقوقی و سیاسی
 • تحولات اجتماعی مرتبط
 • تحولات طبیعی و عوامل مؤثر

اگر مایل به خدمات مشاوره ما می‌باشید، با ما تماس برقرار کنید.

پس یک جلسه مشاوره رایگان جهت آشنایی، به کار به صورت سیستماتیک ادامه میدهیم تا موضوع مورد نظر شما را در زمانی کوتا بررسی کرده و اقدانات لازم را اتخاذ کنیم. سپس شما را در پیاده سازی و ارزیابی موفقیت به دست آمده پشتیبانی خواهیم کرد.

تجربه و قول شرکت «دیب»
ما امروز با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و تخصص آکادمیک و توسعه مداوم سطح آگاهی‌های خود، تحلیل های بازاربسیاری در حوزه‌های متفاوت، قالب‌ها و زبان‌های مختلف تهیه کردیم. مهارت ما تنها به یک حوزه خاص محدود نمیشود بلکه تجربه ما بیشتر در توانایی نه چندان آسان کسب اطلاعات از دو کشور آلمان و ایران و ارزیابی آنها میباشد. اگر علاقمند به حوزه خاصی هستید که ما تا کنون تجربه ای در زمینه اش نداشتیم شفاف درباره آن به صحبت می‌نشینیم و چالش‌های موجود را پذیرا خواهیم بود. ما طالب چالش ها میباشیم و با علاقه به عمق مسایل نفوذ می‌کنیم تا تحلیلی سود آور از بازار برای شما تهیه کنیم.