Select Page

مشاوره در خصوص کشورشناسی و تحلیل بازار

تصمیم گیری در مورد تاسیس شرکت، توسعه تجارت و تولیدات به زیر بنایی محکم نیاز دارد.

«دیب» عرضه‌کننده مشاوره در خصوص شناخت کشورهای آلمان و ایران همچنین تحلیل بازار آن می‌باشد. واقعیت‌های موجود مبنای مطمئن برای جهت‌گیری و تصمیم‌گیری شما خواهند بود.

مشاوره در خصوص شناخت کشور‌های آلمان و ایران
قبل از صرف هزینه به روی تحلیل بازار میتوانید با یک مشاوره جامع با توجه به سوال های شما، تصمیم خود در باره ضرورت تحلیل بازار و وسعت آن را بررسی کنید.

تحلیل بازار
«دیب» تحلیلی جامع به همراه دیدی آینده نگرانه با تمرکز به روی سوالات شما عرضه خواهد کرد. تحلیل سوالات خاص، معمولا مبتنی برتحلیل جامع منابع ثانویه از قبیل تحلیل های موجود یا آمارهای موجود است،‌ در برخی موارد در صورت عدم اطلاعات کافی اطمینان به داده های موجود را محدود میکند. در این دست تحلیل‌ها به طور معمول تنها داده‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

ما در صورت لزوم از این هم فراتر رفته ودر رابطه با سوالات شما تحقیقات اولیه و سیستماتیک انجام داده و همزمان حوزه هایی که میتواند بر اهداف شما تاثیر گذار باشد را هم در نظر خواهیم گرفت. این به معنی تنظیم تحلیل بازار، متناسب با نیاز های شما می‌باشد. ما ابتدا نیازهای شما، سوالات و اهداف شما را تعیین میکنیم، سپس وسعت و روش کار را با هم تعیین می‌کنیم. برای اینکار تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در رابطه با موضوع شما بررسی کرده و در صورت درخواست سناریوهای مختلفی را تهیه می‌کنیم.

ما اطلاعات خود را از زبان های آلمانی ، انگلیسی و فارسی، از کارهای علمی، از گزارش های عمومی و در صورت امکان گزارش ها و و تحلیل های غیر عمومی و همچنین دست اول به دست می‌آوریم. دسته بندی صحیح این اطلاعات ارزیابی معتبری را ممکن می‌سازند.

یکی از معیار های مهم برای ما قابل استفاده بودن تحلیل‌ها و پیشنهادات ما برای شما است. برای مطمئن بودن از این موضوع ارزش زیادی برای اظهارات قابل اطمینان و ارایه روشن و واضح آنها قا یل هستیم،‌ به گونه ای که شما با یک نگاه پیام اصلی را دریافت کنید. همچنین از اصول ما قابل فهم بودن تحقیقات و مستندات و ارزیابی و بررسی معتبر بودن این اظهارات میباشد، به طوری که شما همیشه میدانید که تحلیل ها بر چه اساس و تا چه حد قابل اطمینان می باشند.

برای تضمین کاری با کیفیت بالا در صورت لزوم با شرکا و معتمدین خارجی همکاری خواهیم کرد.

جنبه‌های تحلیل بازار شرکت «دیب»

 • توضیحاتی در باره بازار و در صورت نیاز بخش هایی از بازار
 • توصیف گروه (های) مورد نظر
 • توصیف وسعت و توسعه بازار
 • تحلیل جامع فعالان بازار و موضع و مکان آنان
 • تحلیل مکانهای مختلف
 • ساختار هزینه و سود آوری بازار
 • تحلیل شاخه‌های اقتصادی و مشتریان
 • تحلیل کانالهای پخش
 • تحلیل پتنسیال بازار
 • نتیجه‌گیری با تحلیل SWOT یا Portfolio
 • توصیه‌ها

قابل گسترش توسط:

 • تحلیل جامع چهارچوب حقوقی و سیاسی
 • تحولات اجتماعی مرتبط
 • تحولات طبیعی و عوامل مؤثر

تجربه و قول شرکت «دیب»:
ما امروز با بیش از ۱۵ سال تجربه عملی و تخصص آکادمیک و توسعه مداوم سطح آگاهی‌های خود ،تحلیل های بازاربسیاری در حوزه های متفاوت، قالب ها و زبانهای مختلف تهیه کردیم. مهارت ما تنها به یک حوزه خاص محدود نمیشود بلکه تجربه ما بیشتر در توانایی نه چندان آسان کسب اطلاعات از دو کشور آلمان و ایران و ارزیابی آنها میباشد. اگر علاقمند به حوزه خاصی هستید که ما تا کنون تجربه ای در زمینه اش نداشتیم شفاف در باره آن به صحبت مینشینیم و چالش های موجود را پذیرا خواهیم بود. ما طالب چالش ها میباشیم و با علاقه به عمق مسائل نفوذ میکنیم تا تحلیلی سود آور از بازار برای شما تهیه کنیم.