گروه مشاوران شرکت دیب

اصل کار در «دیب» بر اعتماد بنا شده. تمام اعضای دیب شناختی طولانی از یکدیگر دارند.

زورن فایکا

زورن فایکا

موسس و مدير عامل شرکت

ایرانشناس، مشاور، ‌دانشجوی دکترا

زورن فایکا به عنوان فردی مستقل در سال ۲۰۱۶ شرکت دی براتونگ «دیب» را تاسیس کرد. وی دارای تحصیلات ایرانشناسی،‌ روانشناسی و تحقیق و بررسی مناقشات می باشد و با تسلط به زبان فارسی نوشتاری و گفتاری، بیش از ۱۱ سال تجربه کاری با آلمان و ایران و شبکه وسیعی از همکاران و تجربیات سفر به ایران، شرکت دی براتونگ «دیب» را تاسیس کرده و در ابتدای سال ۲۰۱۸ آن را به شرکتی با مسئولیت محدود تبدیل کرده است.

بیرته شوبرت

بیرته شوبرت

دستیار مدیرعامل و مدیریت مشتریان بخش آلمان

کارشناسی ارشد در مدیریت تجارت با تخصص بر توسعه منابع انسانی و مربیگری روانشناسی سیستماتیک
آلمانی ، انگلیسی و در حال یادگیری زبان فارسی

تلاش بیرته شوبرت دستیابی به اهداف شرکت از طریق ایجاد ساختار همکاری مثبت می‌باشد. وی پس ازفعالیت در بخش توسعه منابع انسانی در یکی از بزرگترین بانک ها،‌ مدیریت یک شرکت مستقردرهامبورگ را به منظور پیاده سازی و گسترش تجربه خود به صورت مستقل بر عهده گرفت. به عنوان یک کارآفرینی موفق، شریک منتقد «دیب» نیز می‌باشد.

نغمه حسینی

نغمه حسینی

مسئول تیم ترجمه و تحقیق

مترجم رسمی ، عضوی از انجمن مترجمین
فارسی، آلمانی و انگلیسی

به عنوان “پلی بین آلمان و ایران” با بیش از ۱۵ سال تجربه در زمینه ترجمه و هماهنگی برای هییت های اعزامی، سیاستمداران،‌ تجارو خبرنگاران.
نغمه حسینی مترجم رسمی زبان آلمانی و فارسی می‌باشد.

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

مدیریت مشتریان بخش ایران

کارشناسی اقتصاد با تخصص در حساب‌رسی و امور مالی
فارسی، آلمانی و در حال یادگیری زبان انگلیسی

بهزاد علیزاده بزرگ شده تهران است و او تحصیلات خود را در شهر هامبورگ در آلمان گذرانده. وی با بیش از ۱۰ سال تجربه کاری میان آلمان و ایران با خواسته های متقاضیان ایرانی کاملا آشناست.

رافایلا روسلر

رافایلا روسلر

مدیریت و توسعه پروژه

کارشناسی بین‌المللی ایران‌شناسی
آلمانی،‌انگلیسی و فارسی

رافایلا روسلر اتریشی از سال ۲۰۱۵ سفرهای متعدد و اقامت های طولانی جهت کار در ایران داشته. او بهتر از هر شخصی با موانع و سختی های عملی کردن پروژه های بین المللی با توجه به فرهنگ ها آشنا است. اوهمچنین با شبکه وسیعی از ایرانیان در بخش فرهنگ و هنر ارتباط تنگاتنگ دارد.

کریستینه ورمز

کریستینه ورمز

مدیریت دفتر و پشتیبانی پرژوه

کارشناسی ارشد مدیریت با تجربه بین المللی در حیطه بازاریابی و صنعت توریسم
آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی و در حال یادگیری زبان فارسی

دارای کارشناسی ارشد مدیریت با تجربه بین المللی در حیطه بازاریابی و صنعت توریسم.
زبان: آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی و در حال یادگیری زبان فارسی
مدیریت دفتر دی براتونگ همچنین نظارت بر پرژه ها و رسیدگی به ارتباطات خارج از دفتر بر عهده کریستینه ورم است.

حسن محیط

حسن محیط

مدیریت تیم محلی در ایران

کارشناسی ارشد در تاریخ ایران
فارسی، انگلیسی و در حال یادگیری زبان آلمانی

با ۲۳ سال تجربه در راهنمایی گروه های خارجی در ایران. حسن محیط دست به آموزش تیمی از متخصصین محلی زده که به زبان محلی و محیط احاطه داشته و با انتظارات گروه‌های آلمانی در ایران مسلط می‌باشد.

زورن فایکا

موسس و مدير عامل شرکت

ایرانشناس، مشاور، ‌دانشجوی دکترا

زورن فایکا به عنوان فردی مستقل در سال ۲۰۱۶ شرکت دی براتونگ «دیب» را تاسیس کرد. وی دارای تحصیلات ایرانشناسی،‌ روانشناسی و تحقیق و بررسی مناقشات می باشد و با تسلط به زبان فارسی نوشتاری و گفتاری، بیش از ۱۱ سال تجربه کاری با آلمان و ایران و شبکه وسیعی از همکاران و تجربیات سفر به ایران، شرکت دی براتونگ را تاسیس کرده و در ابتدای سال ۲۰۱۸آن را به شرکتی با مسئولیت محدود تبدیل می‌کند.

بیرته شوبرت

دستیار مدیرعامل و مدیریت مشتریان بخش آلمان

کارشناسی ارشد در مدیریت تجارت با تمرکز بر توسعه منابع انسانی و مربیگری روانشناسی سیستماتیک
آلمانی ، انگلیسی و در حال یادگیری زبان فارسی

تلاش بیرته شوبرت دستیابی به اهداف شرکت از طریق ایجاد ساختار همکاری مثبت می‌باشد. وی پس ازفعالیت در بخش توسعه منابع انسانی در یکی از بزرگترین بانک ها،‌ مدیریت یک شرکت مستقردرهامبورگ را به منظور پیاده سازی و گسترش تجربه خود به صورت مستقل بر عهده گرفت. او کار آفرینی موفق و شریک منتقد «دیب» می‌باشد.

نغمه حسینی

مسئول تیم ترجمه و تحقیق

مترجم رسمی ، عضوی از انجمن مترجمین
فارسی، آلمانی و انگلیسی

به عنوان “پلی بین آلمان و ایران” با بیش از ۱۵ سال تجربه در زمینه ترجمه و هماهنگی برای هییت های اعزامی، سیاستمداران،‌ تجارو خبرنگاران.
نغمه حسینی مترجم رسمی زبان آلمانی و فارسی می‌باشد.

بهزاد علیزاده

مدیریت مشتریان بخش ایران

کارشناسی اقتصاد اجتماعی
فارسی، آلمانی و در حال یادگیری زبان انگلیسی

بهزاد علیزاده بزرگ شده تهران است و او تحصیلات خود را در شهر هامبورگ در آلمان گذرانده. وی با بیش از ۱۰ سال تجربه کاری میان آلمان و ایران با خواسته های متقاضیان ایرانی کاملا آشناست.

رافایلا روسلر

مدیریت و توسعه پروژه

کارشناسی بین‌المللی ایران‌شناسی
آلمانی،‌انگلیسی و فارسی

رافایلا روسلر اتریشی از سال ۲۰۱۵ سفرهای متعدد و اقامت های طولانی جهت کار در ایران داشته. او بهتر از هر شخصی با موانع و سختی های عملی کردن پروژه های بین المللی با توجه به فرهنگ ها آشنا است. اوهمچنین با شبکه وسیعی از ایرانیان در بخش فرهنگ و هنر ارتباط تنگاتنگ دارد.

کریستینه ورمز

مدیریت دفتر و بشتیبانی پرژوه

کارشناسی ارشد مدیریت با تجربه بین المللی در حیطه بازاریابی و صنعت توریسم
آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی و در حال یادگیری زبان فارسی

دارای کارشناسی ارشد مدیریت با تجربه بین المللی در حیطه بازاریابی و صنعت توریسم.
زبان: آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی و در حال یادگیری زبان فارسی
مدیریت دفتر دی براتونگ همچنین نظارت بر پرژه ها و رسیدگی به ارتباطات خارج از دفتر بر عهده کریستیانه ورم است.

حسن محیط

مدیریت تیم محلی در ایران

کارشناسی ارشد در تاریخ ایران
فارسی، انگلیسی و در حال یادگیری زبان آلمانی

با ۲۳ سال تجربه در راهنمایی گروه های خارجی در ایران. حسن محیط دست به تربیت تیمی از متخصصین محلی زده که به زبان محلی و محیط احاطه داشته و با انتظارات توریست های آلمانی در ایران آشنا می‌باشد.