// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height
Select Page

سیــستم آمـــوزش زبان آلمانی دیب 

پرداخت شهریه کلاس‌های زبان آلمانی در ایران

یادگیری زبان آلمانی کلید شروع زندگی موفق و شاد شما در کشور آلمـان است!

پرداخت شهریه کلاس‌های زبان آلمانی در ایران

یادگیری زبان آلمانی کلید شروع زندگی موفق و شاد شما در کشور آلمـان است!

اطلاعات پرداخت

* در صورت تمایل به پرداخت یورویی در ایران، میتوانید مبلغ را به صورت نقدی به آقای کیوان علی‌زاده (پشتیبانی مراجعین ایران) در تهران پرداخت کنید.

* در صورتی که تمایل دارید به تومان پرداخت کنید خواهشمندیم مبلغ شهـــریه را به حساب زیــر واریــــز نمایید.

شماره کارت :

۶۲۱۹۸۶۱۰۶۱۳۴۳۷۷۷

شماره حساب:

IR42 0560 0857 8000 2941 1240 01

به نــام:
کیـوان علـی‌زاده کویــخی

پرداخت در آلمان

* در صورتی که تمایل دارید در آلمان به یورو پرداخت کنید، اینجا کلیک کنــید.