// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

کارگاه‌ها برای کار موفق در آلمان

 عنوان کارگاه‌ها

کاریابی ۱ تا ۴ – بر کاریابی در آلمان تسلط پیدا کنید!

نوشتن رزومه و نامه درخواست کار ۱ تا ۴ – رزومه‌های قانع‌کننده تهیه کنید!

مصاحبه کاری ۱ تا ۴ – در مصاحبه قوی باشید!‌

فرهنگ کاری در آلمان ۱ تا ۴ – با‌ فرهنگ موفقیت پیشرفت کنید!‌

مدت زمان جلسات کارگاه

♦ ۲ ساعت

تعداد شرکت‌کنندگان و شرایط شرکت در کارگاه
♦ مرحله ۱: بین ۱۰ تا ۳۰ نفر / به فارسی
♦ مرحله ۲: بین ۱۰ تا ۲۰ نفر / به فارسی با کمی آلمانی در سطح آ۱
♦ مرحله ۳: بین ۵  تا ۱۲ نفر / به فارسی و آلمانی در سطح ب۱
♦ مرحله ۴: ۱ نفر / به آلمانی در سطح ب۲

زمان برگزاری

کارگاه‌ها هر ماه برگزار می‌شوند. تاریخ برگزاری گارگاه‌ها را در فرم ثبت‌نام مشاهده خواهید کرد.

میزان سرمایه‌گذاری شما

♦ مرحله ۱: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان یا ۲۹ یورو
♦ مرحله ۲: ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان یا ۵۹ یورو
♦ مرحله ۳: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان یا ۱۲۰ یورو
♦ مرحله ۴: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان یا ۲۵۰ یورو

اطلاعات پرداخت در ایران و آلمان پایین این صفحه قرار دارد.

اطلاعات پرداخت در ایران و آلمان پایین این صفحه قرار دارد.

مشــاور و مربــی‌ کارگاه شما

Sören Faika

Sören Faika

مدیر عامل موسسه دیب

مـراحل ثبــت نــــام

۲
تکمیل فـــرم ثبت‌ نام و انتخاب کـلاس مورد نظـــر
۳
دریافت ایمیل خودکار ثبت درخواست شما *(spam ایمیـل خود را حتما چک کنید)
۴
پرداخت شهــریه کارگاه‌های انتخاب شده (نحوه پرداخت، پایین صفحه توضیح داده شده‌است)
۶
بارگـــذاری رسید پرداخت شهریه (از دکمه پایین این صفحه استفاده کنید)
۷
تمــاس تیم پشتیبانی دیب با شــما حداکثر چند روز بعد از ثبت نام

پس از تکمیـــل فرم ثبت نام

پس از تکمیل فرم، یک ایمیل خودکار با مضمون ثبت درخواست شما از طرف دیب دریافت میکنید. در این ایمیل همچنین راهنمای نصب برنامه Ms Teams ( بستر آنلاین برگزاری مشاوره‌ها و دوره‌های آموزشی) و اطلاعات تماس پشتیبانی فنی و راهنمای دیب در ایران را مشاهده میکنید.

** در صورتی که ایمیلی دریافت نکردید لطــفا spam ایمیل خود را چک کنید.

پرداخت در آلمـــــان

پرداخت در ایــــران

پرداخت در آلمـــــان

پرداخت در ایــــران