// height of blog entries same with jquery // end of jquery for same height

اطلاعات کلاس‌های ترمیک زبان آلمانی دیب

دوره فشـــرده - بزرگسالان (بالای ۱۵ سال)

تاریخ شروع ترم جدید:
شنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهــر)

مهلت ثبت‌ نـــام:
تا چهارشنبه ۱۱ اکتــبر (۱۹ مهـر)

طول مدت دوره‌ها: شش هفتـــه

تعداد جلسات در هر هفته:

۵ جلسه درسی ۹۰ دقیقه‌ای گروهی
♦ ۲ جلسه با پارتنــر زبان

روز‌:

جلسه‌های تدریس معلم: شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه
جلسه‌های حل تمرین و رفع اشکال با معلم: چهارشنبه
جلسه‌های با پارتنر زبان: زمان‌ها را خود شما تعیین می‌کنید.

ساعت کلاس‌ها:

ساعت ۱۸ به وقت ایران
یا
ساعت ۲۰ به وقت ایران

محیط برگزاری کلاس‌ها:
به صورت آنلاین در برنامه MS Teams

کتاب آموزشی:

Starten wir – برای سطوح A1 و A2 
Im Beruf neu – برای سطوح C1/B2/B1

سرمایه‌گذاری برای فراگیری هر ترم

♦ کلاسهای ترمیک بزرگسالان – دوره فشــرده:

A1.1 – A1.2 – A2.1 – A2.2

B1.1 – B1.2 – B2.1 – B2.2

C1.1 – C1.2

 هر ترم: ۸۹ یورو / ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دوره فـوق فشـــرده - بزرگسالان (بالای ۱۵ سال)

تاریخ شروع ترم جدید:
شنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهــر)

مهلت ثبت‌ نـــام:
تا چهارشنبه ۱۱ اکتــبر (۱۹ مهـر)

طول مدت دوره‌ها: شش هفتـــه

تعداد جلسات در هر هفته:

۵ جلسه درسی ۱۸۰ دقیقه‌ای گروهی
♦ ۲ جلسه با پارتنــر زبان

روز‌:

جلسه‌های تدریس معلم: شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه
جلسه‌های حل تمرین و رفع اشکال با معلم: چهارشنبه
جلسه‌های با پارتنر زبان: زمان‌ها را خود شما تعیین می‌کنید.

ساعت کلاس‌ها:

ساعت ۱۸ به وقت ایران
یا
ساعت ۲۰ به وقت ایران

محیط برگزاری کلاس‌ها:
به صورت آنلاین در برنامه MS Teams

کتاب آموزشی:

Starten wir – برای سطوح A1 و A2 
Im Beruf neu – برای سطوح C1/B2/B1

سرمایه‌گذاری برای فراگیری هر ترم

♦ کلاسهای ترمیک بزرگسالان – دوره فوق فشــرده:

A1 A2

 هر ترم: ۱۷۸ یورو / ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دوره بازی و زبان آموزی - کودکان ۵ تا ۹ سال - نوجوانان ۱۰ تا ۱۴ سال

تاریخ شروع ترم جدید:

شنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهــر)

مهلت ثبت‌ نـــام:
تا چهارشنبه ۱۱ اکتــبر (۱۹ مهـر)

 طول مدت دوره‌: شش هفتـــه

تعداد و روز جلسات در هر هفته:

۲ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای گروهی

کودکان:
روزهای شنبه و چهارشنبه – ساعت: ۱۸ تا ۱۹ به وقت ایران

نوجوانان:
روزهای یکشنبه و سه شنبه – ساعت: ۱۸ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران

محیط برگزاری کلاس‌:
به صورت آنلاین در برنامه MS Teams

کتاب آموزشی:

Hallo Anna

** والدین میتوانند در صورت تمایل کودک خود را در کلاس همراهی کنند **

سرمایه‌گذاری برای فراگیری هر ترم

♦ کلاس بازی و زبان آموزی کودکان / نوجوانان:

 هر ترم: ۵۰ یورو / ۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان

سرمایه‌گذاری برای فراگیری هر تـــرم

♦ کلاس آمادگی آزمون‌های رسمی:
A1 – B1 – B2

 ۹۹ یورو / ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اساتیــد زبان آلمـــانی دیب

ژالــه صفـرپور

ژالــه صفـرپور

مهســا مختاری

مهســا مختاری

حامد طیبـی

حامد طیبـی

فرانه تدیــن

فرانه تدیــن

ملیحه حداد

ملیحه حداد

مـراحل ثبــت نــــام

آزمون تعیین سطــح

اگر میخواهید دانش زبان آلمانی خود را بسنجید، در آزمون آنلاین رایگان شرکت کنید. 

لطفا برای مطالعه قوانین ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌ها اینجا کلیک کنید. 

۱
مطالعه قوانین ثبت نام و شرکت در کلاس
۲
تکمیل فـــرم ثبت‌ نام و انتخاب کـلاس مورد نظـــر
۳
دریافت ایمیل خودکار ثبت درخواست شما *(spam ایمیـل خود را حتما چک کنید)
۴
پرداخت شهــریه دوره‌های انتخاب شده (نحوه پرداخت، پایین صفحه توضیح داده شده‌است)
۵
انجــــام آزمون تعیین سطـــح * برای شرکت در تمامی دوره‌های آموزشی به غیر از سطح A1.1 الزامی است!
۶
بارگـــذاری نتیجه آزمون تعیین سطــح و رسید پرداخت شهریه * برای شرکت در یکماه کافه زبان رایگان فقط نتیجه آزمون تعیین سطح را بارگذاری کنید! (از دکمه پایین این صفحه استفاده کنید)
۷
تمــاس تیم پشتیبانی دیب با شــما حداکثر چند روز بعد از ثبت نام

پس از تکمیـــل فرم ثبت نام

پس از تکمیل فرم، یک ایمیل خودکار با مضمون ثبت درخواست شما از طرف دیب دریافت میکنید. در این ایمیل همچنین راهنمای نصب برنامه Ms Teams ( بستر آنلاین برگزاری مشاوره‌ها و دوره‌های آموزشی) و اطلاعات تماس پشتیبانی فنی و راهنمای دیب در ایران را مشاهده میکنید.

** در صورتی که ایمیلی دریافت نکردید لطــفا spam ایمیل خود را چک کنید.

پرداخت در آلمـــــان

پرداخت در ایــــران

پرداخت در آلمـــــان

پرداخت در ایــــران